تبیان، دستیار زندگی
وقتی شما چیزی را محكم با دست می‌گیرید، ماهیچه‌های بلندی در داخل ساعد شما منقبض می‌شوند و این ماهیچه‌ها، تاندون‌های مربوطه را می‌كشند. این تاندون‌ها به یك سری استخوان‌های متصل بهم در انگشتان شما وصل هستند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساخت ماكت یك دست

كمك گرفتن از یك بزرگ‌تر در انجام این آزمایش توصیه می‌شود

وقتی شما چیزی را محكم با دست می‌گیرید، ماهیچه‌های بلندی در داخل ساعد شما منقبض می‌شوند و این ماهیچه‌ها، تاندون‌های مربوطه را می‌كشند. این تاندون‌ها به یك سری استخوان‌های متصل بهم در انگشتان شما وصل هستند.

ساخت ماكت یك دستساخت ماكت یك دست

تاندون‌ها و ماهیچه‌ها به وسیله لیگامان‌ها و سایر بافت‌های فیبری در محل خود نگه داشته می‌شوند. یك ماكت دست بسازید كه عملكرد دست را به صورت ساده نشان دهد.

وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

اره مویی، در حدود 80 عدد قلاب فلزی كوچك (با سر پیچی)، 5 عدد نوار كشی، خودكار، ریسمان، چسب موكت، خط‌كش، قیچی،  نوار چوبی به ابعاد  میلیمتر12× میلیمتر  12× سانتی‌متر30 ، بلوك چوبی به ابعاد   میلیمتر12× سانتی‌متر  10× سانتی‌متر10،

1- شكل كف دست را روی بلوك چوبی رسم نمایید. قسمت بالایی كف دست باید دارای عرض تقریبی 6/5  سانتی‌متر باشد. چوب را نگه داشته و از یك بزرگ‌تر بخواهید كه شكل را برای شما ببرد. اكنون به انگشتان خود دقت كنید. آیا هر كدام از قسمت‌ها دارای طول یكسان هستند؟

ساخت ماكت یك دست

2- انگشتان خود را به ترتیب كنار نوار چوبی قرار دهید و طول هر انگشت و قسمت‌های آن را روی نوار علامت‌گذاری نمایید. از یك بزرگ‌تر بخواهید كه 14 قطعه‌ای را كه علامت‌گذاری كرده‌اید ببرد (دو تا قطعه برای شست و سه تا برای هر یك از انگشتان دیگر)

ساخت ماكت یك دست

3- با نوار چسب قطعات را از یك طرف به هم بچسبانید (این طرف را قسمت جلوی دست بنامید) و آن‌ها را به بلوك وصل نمایید. به هر انتهای انگشت و دو طرف هر بند انگشت یك قلاب وصل كنید. پنج عدد قلاب هم در مچ قرار دهید. نحوه قرار گیری قلاب‌ها در شست اندكی متفاوت است (پایین‌ترین شکل)

ساخت ماكت یك دست

4- دست را برگردانید، قلاب‌ها را مطابق الگوی قبلی در این سمت نیز قرار دهید (با این تفاوت كه فقط 4 عدد قلاب در قسمت مچ قرا گیرد). نوارهای كشی را ببرید. هر كدام را به یك قلاب در انتهای انگشت گره زده و آن را از بقیه رد كنید. نوارها را در قسمت مچ با كمی كشش دوباره به قلاب‌ها گره بزنید. برای آرایش شست، پایین‌ترین شکل را ملاحظه نمایید.

ساخت ماكت یك دست

5- دست را برگردانید به نحوی كه دوباره رو به جلو باشد. یك تكه ریسمان را به یك قلاب در نوك انگشت گره بزنید و آن‌را از سایر قلاب‌ها از جمله قلاب مربوط به مچ رد كنید. كمی از ریسمان را زیر مچ باقی بگذارید. این كار را برای همه انگشت‌ها انجام دهید و برای شست مطابق شكل پایین عمل نمایید.

ساخت ماكت یك دست

6- حال "دست" شما آماده است. بلوک چوبی را با یک دست و تمام ریسمان‌ها را با دست دیگر بگیرید. وقتی شما ریسمان‌ها را می‌کشید، در واقع عمل زردپی‌ها متصل به ماهیچه‌های انتهای دست‌تان را تقلید می‌کنید. نخ‌های عبوری از قلاب‌ها، در واقع نشان‌گر حلقه‌های رباط‌ و مواد فیبری در مچ و بند انگشت است. نوارهای کشی، کشش "دست" را تامین می‌کنند شبیه ماهیچه‌های پشت دست. در این "دست"، انگشتان به سمت داخل خم شده و شبیه گرفتن شی عمل می‌کنند. آیا می‌توانید مدل دست را طوری حرکت دهید تا روی میز طبل بزن؟

ساخت ماكت یك دست

انگشت شست با قابلیت چرخش

بین بخش‌های بالایی و پایینی شست را از داخل چسب بزنید. ولی برای بند بین بخش پایینی و بلوك، قسمت رویی را چسب بزنید.

چهار قلاب در دو طرف بخش بالایی شست فرو كنید:

یكی در قسمت خارجی و زیر بند بین بخش‌های بالایی و پایینی،

یكی در جلوی بخش پایینی و

دو تا در بخش‌ جانبی بلوك.

نواركشی شست را از قلاب نوك انگشت تا قسمت خارجی بلوك رد كنید. ریسمان را از قلاب‌های داخل بخش بالایی و سپس از قلاب جلوی بخش پایینی و سپس از یكی از قلاب‌های مچ كه خالی است رد نمایید.

ساخت ماكت یك دست