• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1383/09/18
  • تاريخ :

اخبار کوتاه از ورزش ایران


كناره ‎گیری‎ سرمربی‎ تیم‎ فوتبال‎ برق ‎شیراز

شیرازـ مدیر عامل‎ باشگـاه‎ بـرق‎ شیـراز از كناره‎‎ گیری‎ احمدزاده سرمربی‎ تیم‎ فـوتبـال‎ این‎ باشگاه‎ خبر داد.

به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎‎ خبر, آقای صالح‎ گفت‎: احمدزاده‎‎‎ به سبب‎ ناكامـی‎هـای‎ چنـد هـفتـه گذشته‎‎‎ از سمت‎‎ خود كناره گیری‎ كرده است.

وی‎ افزود: كادر فنی‎ این‎‎ تیـم‎ تـا تعـییـن سرمربی‎ , هدایت‎‎ آنرا به‎‎ عهده خواهد داشت.

UserName