گاهی با بدست آوردن اهداف کوتاه مدت و غیر اصلی اهداف اصلی را فراموش می کنیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هدفت را فراموش نکن!

سیبل

در کتاب اسرار موفقیت در درس و امتحانات و زندگی تالیف واحد تحقیقاتی گل نرگس ذیل عنوان فراموش نکردن هدف اصلی می خوانیم:

بعضی از افراد هستند که در بعضی از هدف های کوچکتر خود ( که مجموعه آنها، رسیدن به هدف اصلی و بزرگ را بدنبال دارد) موفق می شوند ولی به همین مقدار، دل خوش کرده و هدف اصلی خود را فراموش می کنند! این کار آنها مانند این است که کسی بخواهد با استفاده از نردبان به بالای پشت بامی برود ولی وقتی چند پله را طی کرد متوفق بشود و فراموش کند که هدف او رسیدن به بالای پشت بام بوده است نه فقط طی این چند پله، پس انسان باید حتما تمام پله ها و مراتب را طی کند تا موفق به رسیدن به هدف اصلی خود بشود.

 

برای خرید کتاب اسرار موفقیت در درس و امتحانات و زندگی کلیک کنید.

تنظیم: حاجی محمد علی


برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای بازدید و خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.