تبیان، دستیار زندگی
شجاعت ( قسمت اول ) 1- اولین شرط شهامت ، باکی است. 2- آن کس که دل با جرئت را راهنمای خود کرد ، در پیش او هر تاریکی روشن باشد. 3- آدم ترسو اگر مجبور به شجاعت شو تهور و دیوانگی می کند. 4- اشخاص شجاع و با جرئت بیش از همه کس می ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شرط شجاعت

شجاعت ( قسمت اول )


1- اولین شرط شهامت ، باکی است.

2- آن کس که دل با جرئت را راهنمای خود کرد ، در پیش او هر تاریکی روشن باشد.

3- آدم ترسو اگر مجبور به شجاعت شو تهور و دیوانگی می کند.

4- اشخاص شجاع و با جرئت بیش از همه کس می توانند جوانمردی و فتوت داشته باشند. اصلاً طبیعت آنها این طور سرشته شده است.

5- اگر بر ناتوان خشمگین شوی دلیل بر این است که قوی نیستی .

6- اگر کسی را تحقیر کردی معنایش این است که خودت بی شخصیت هستی.

7- برق باش که بدرخشی و بسوزانی، نه شمع که بر فروزی و خود را بکاهی.

8- بی رفیق شجاع ، شجاعت ممکن نیست.

9- ترسوها بی رحم اند، اما مردان جسور جوانمردی را دوست دارند و از نجات دادن افراد شاد می شوند.

10- تقدیر، ارباب مردان ترسو است و برده مردمان شجاع.

11- " تمسخر" سلاح ضعیفان است.

12- جوهر شجاعت در این نیست که شما نترسید ، بلکه در آن است که کسی نفهمد که ترسیده اید.

13- چنان که حکمت آغازهمه فضیلت هاست، شجاعت نیز درجه کمال آنهاست . زیرا از حکمت آنچه را که باید کرد یاد می گیریم و به وسیله شهامت آن را به جا می آوریم.

14- خون شهدای یک قرن چشمه ای است که نسل های قرون دیگر را سیراب می کند.

15- دلیری جز به استقبال خطر رفتن نیست.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.