موفقیت ( قسمت پنجم ) 1- به دنبال کسی باشید که در مورد مهم ترین موضوعات زندگی با شما افکار و ادراکات یکسانی داشته باشد. 2- شما می توانید رویکردها، توانایی ها و کیفیات خوشبختی و موفقیت را در خود بپرورانید، به این صورت که قوانی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

به دنبال کسی باشید که ...

موفقیت ( قسمت پنجم )

1- به دنبال کسی باشید که در مورد مهم ترین موضوعات زندگی با شما افکار و ادراکات یکسانی داشته باشد.

2- شما می توانید رویکردها، توانایی ها و کیفیات خوشبختی و موفقیت را در خود بپرورانید، به این صورت که قوانین موفقیت را برای خود آنقدر تکرار کنید تا جزئی از شخصیت شما شوند.

3- نسبت به کسانی که برایشان اهمیت زیادی قایل هستید از صمیم قلب و بی قید و شرط متعهد باشید.

4- کیفیت روابط شما را کیفیت و کمیت ارتباطات شما با دیگران تعیین می کند.

5- ایجاد و حفظ روابط خوب نیاز به صرف وقت دارد.

6- به چیزی توجه کنید که آن را بسیاردوست خوب داشته باشید باید یک دوست خوب باشید. اگر می خواهید روی دیگران تأثیر بگذارید باید شما هم از دیگران تأثیر بگیرید.

8- ارزش هر چیز در چشم بیننده است. برای هیچ چیز ارزش از پیش تعیین شده ای وجود ندارد. میزان ارزش هر چیز بهایی است که کسی حاضر است برایش بپردازد.

9- کسی که حاضر است در مقایسه با دیگران بالاترین بها را برای چیزی بپردازد ارزش نهایی آن راتعیین می کند.

10- تشویق باعث افزایش ، و تنبیه باعث کاهش می شود. در فعالیت های تولیدی، مالیات و مقررات در حکم تنبیه عمل می کنند و در فعالیت های غیر تولیدی، سود و مزایا به عنوان پاداش عمل می کند.

11- اگر بدانید چگونه به بهترین نحو وارد مذاکره شوید،همیشه می توانید معامله بهتری انجام دهید.

12- تعیین مهلت یکی از جنبه های ضروری معامله است . هرگاه پیشنهادی می دهید برای رد یا قبول آن مهلتی تعیین کنید.

13- شرایط پرداخت یک معامله از سایر شرایط، حتی از قیمت ، مهم تر است.

14- شما معمولاً می توانید هر قیمتی را بپذیرید اگر شرایط پرداخت مطلوب باشد.

15- قبل از معامله حتماً اطلاعات لازم را جمع آوری کنید، کارهای مقدماتی را انجام دهید و از صحت فرضیات خود اطمینان حاصل کنید.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.