سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
ی كاربران محترم !  این پرسشنامه بر اساس سریال های تلویزیونی " مهر خاموش" ، " مسافری ازهند" و " بانویی دیگر"  ، پیرامون مسئله ت عدد زوجات طراحی شده است . لطفاً پس از مطالعه هر قسمت ، نظر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرسشنامه تحقیق تعدد زوجات در سریال های تلویزیونی

كاربران محترم !

 این پرسشنامه بر اساس سریال های تلویزیونی " مهر خاموش" ، " مسافری ازهند" و " بانویی دیگر"  ، پیرامون مسئلهتعدد زوجات طراحی شده است . لطفاً پس از مطالعه هر قسمت ، نظر موافق یا مخالف خود را بیان كنید. دقت نظر شما به كسب نتایج معتبرتر كمك می نماید.

برای درك بهتر از سوال های پرسشنامه ، بخش هایی از سریال " بانویی دیگر " را انتخاب نموده ایم . برای مشاهده هر نما ، می توانید بر روی آن كلیك كنید.

تنوع طلبی مرد

اصرار زن برای ازدواج مجدد مرد

الزامات شرعی و عرفی برای خانواده ها

بیوه جوان زیبایی كه مورد مزاحمت مردان دیگر قرار میگیرد

سن :  

جنسیت:       زن         مرد

وضعیت تأهل:       متاهل

تحصیلات:      زیردیپلم  دیپلم     بالایدیپلم

* چند قسمت از سریال 13 قسمتی مهر خاموش ( شبكه تهران) را دیده اید؟ ( فقط در صورتی كه از موضوع اصلی سریال اطلاع دارید به سوال های زیر پاسخ دهید )

 تمام قسمتها          حداقل 5 قسمت   اصلاً ندیده ام

       

1- گزینه های زیر دلایل گرایش به تعدد زوجات را نشان می دهد . نظر خود را بفرمایید:

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-1 - زن نازا است و خود اصرار می كندكه شوهرش زن دوم بگیرد

2-1- زن نازا ، ولی خوشرو و متعهد است . پس دلیلی برای ازدواج مجدد وجود ندارد

3-1- مشكل بداخلاقی زن می تواند با صبر وگذشت مرد برطرف شود و این دلیلی برایازدواج مجدد مرد نیست

4-1- بداخلاقی زن و تنوع طلبی مرد ، دلیلمناسبی برای ازدواج مجدد مرد است

2- زنی قرار است همسر دوم یك مرد شود. نظر خود را در هر مورد مشخص كنید:

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-2- دختر جوانی كه مرد دلخواهش متأهل است ،  می تواند زن دوم آن مرد  شود.

2-2- زن نازا است و اصرار میكند شوهرش ازدواج مجدد كند. این عامل برای ازدواج مجدد مرد قابل قبول نیست.

3- گزینه های زیر مربوط به چگونگی انتخاب همسر دوم و تأثیر آن بر زندگی خانواده است. نظر خود را در مورد هریك از حالات زیر مشخص نمایید:

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-3- مرد متأهلی كه به سلیقه و اراده خود همسر دوم انتخاب می كند ، در روابط خانوادگی دچار مشكل می شود.

2-3- مردی كه زن دوم می گیرد ، و وجود همسر اول خود را از همسر دومش مخفی می كند ،  در روابط خانوادگی دچار مشكل نمی شود.

4 - گزینه های زیر، وضع تحصیلات و اشتغال افراد یك خانواده" دوزنی" را نشان می دهد.

نظر شما چیست؟

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-4- زن اول تحصیلكرده و شاغل است . این عامل در بهبود رابطه مرد با هر دو زن تاثیر دارد.

2-4- زن اول و زن دوم  هردو خانه دار هستند. این عامل سبب بروز درگیری می شود.

5-  هر یك از گزینه های زیر راه هایی است كه در شرایطی متفاوت ، برای ادامه زندگی یك خانواده" دو زنی" پیشنهاد می شود . نظر شما درباره این شرایط چیست؟

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-5- زن اول نازا است و از مرد می خواهد ازدواج مجدد كند. مرد ازدواج می كند و وجود زن اول خود را پنهان می كند. زن دوم بهتر است پس از اطلاع از وجود زن اول، از مرد جدا  شود.

2-5- مرد تنوع طلب است و توانایی مالی ندارد . ازدواج مجدد می كند . زن اول و زن دوم او بهتر است در یك خانه و در كنار هم با آرامش زندگی كنند.

3-5- مرد تنوع طلب است و توانایی مالی ندارد. زن اول نازا است . زن اول و زن دوم بهتر است در یك خانه به هر ترتیبی كه شده زندگی شان را ادامه دهند.

4-5- مردی كه به اصرار زن اولش ازدواج مجدد می كند ، باید شرایط مساعدی را برای همسرانش ایجاد كند.

* چند قسمت از سریال 26 قسمتی مسافری از هند ( شبكه 3 ) را دیده اید؟ ( فقط در صورتی كه از موضوع اصلی سریال اطلاع دارید به سؤال های زیر پاسخ دهید )

 تمام قسمتها          حداقل 5 قسمت   اصلاً ندیده ام

6-  

گزینه های زیر دلایل گرایش به تعدد زوجات را نشان می دهد . نظر خود را بفرمایید:

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-6- مرد ثروتمندی كه در امر زناشویی تنوع طلب است می تواند زن دوم اختیار كند.

2-6 - نداشتن بیان گرم و جذاب یك زن در روابط زناشویی ، دلیلی برای ازدواج مجدد مرد نیست .

7 - زنی قرار است همسر دوم یك مرد شود. نظر خود را در هر مورد مشخص كنید:

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-7-  دخترجوانی ، وضع مالی مناسبی ندارد ، پدرش معتاد است و مادر ندارد  . پس او می تواند زن دوم یك مرد شود.

2-7-  مرد دلخواه یك دختر جوان  متأهل است ؛ این عامل  نمی تواند دلیلی برای زن دوم شدن باشد.

8- گزینه های زیر مربوط به چگونگی انتخاب همسر دوم و تأثیر آن بر زندگی خانواده است. نظر شما درباره حالات زیر چیست؟

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-8- مرد متأهلی كه به سلیقه و اراده خود همسر دوم انتخاب می كند ، در روابط خانوادگی دچار مشكل می شود.

2-8- آگاهی زن اول از ازدواج مجدد شوهرش ، ممكن است از بروز مشكلات بكاهد.

 9- گزینه های زیر، وضع تحصیلات و اشتغال افراد یك خانواده" دوزنی" را نشان می دهد.

نظر شما چیست؟

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-9- مرد ، زن اول و زن دوم هر سه توانایی مالی دارند. این عامل در  بهبود روابطشان موثر است.

2-9- زن اول و زن دوم ، هر دو خانه دار هستند. این عامل ممكن است سبب درگیری شود.

10- هر یك از گزینه های زیر راه هایی است كه در شرایطی متفاوت ، برای ادامه زندگی یك خانواده" دو زنی" پیشنهاد می شود . نظر شما درباره این شرایط چیست؟

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-10 - مرد تنوع طلب و ثروتمند است . برای هر كدام از زنان خود مسكنی جدا تهیه می كند ولی این عامل نیز در بهبود روابطشان تاثیر چندانی ندارد.

2-10 - مرد تنوع طلب فوت می كند . زن اول و زن دوم هیچ سوژه ای برای درگیری ندارند و بهتر است با هم كنار بیایند.

* چند قسمت از سریال 14 قسمتی بانویی دیگر را دیده اید؟ (فقط در صورتی كه از موضوع اصلی سریال اطلاع دارید به سوال های زیر پاسخ دهید. )

 تمام قسمتها          حداقل 5 قسمت   اصلاً ندیده ام

11-  

گزینه های زیر دلایل گرایش به تعدد زوجات را نشان می دهد . نظر خود را بفرمایید:

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-11- زن نازا است .این عامل سبب ازدواج مجدد مرد میشود .

2-11- زن نازا است و خود اصرار میكند كه شوهرش زن دوم بگیرد.

3-11- یك زن هرقدر هم كه فداكار و باگذشت باشد، نمی تواند به راحتی حضور زن دوم شوهرش را بپذیرد.

4-11- زن و شوهری كه بچه دار نمی شوند ، می توانند بدون داشتن فرزند نیز دركنار هم با خوشبختی زندگی كنند.

12- زنی قرار است همسر دوم یك مرد شود.

نظر خود را در هر مورد مشخص كنید:

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-12- یك بیوه جوان زیبا كه از نظرمالی مشكلی ندارد و مردان مزاحم او هستند ، بهتراست زن دوم یك مرد  متأهل شود.

2-12- زن بیوه ای كه موقعیت اجتماعی خوبی دارد ، این توانایی را دارد كه بدون آنكه همسر دوم یك مرد متأهل شود ، به زندگی خود ادامه دهد

3-12- تنوع طلبی یك مرد ، دلیل مناسبی برای  اینكه زنی همسر دوم او شود نیست.

4-12- اگر زنی زشت و بداخلاق باشد ، شوهرش حق دارد دوباره ازدواج كند.

13- گزینه های زیر مربوط به چگونگی انتخاب همسر دوم و تأثیر آن بر زندگی خانواده است. شما تا چه اندازه با حالات زیر موافق هستید و آن را منطقی فرض می كنید؟

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-13- مرد متأهلی كه به سلیقه و اراده خود همسر دوم انتخاب می كند ، در روابط خانوادگی دچار مشكل می شود.

2-13- زنی كه به اراده و سلیقه خود برای شوهرش همسر دوم انتخاب می كند در روابطش با زن دوم دچار مشكل نمی شود.

14-گزینه های زیر، وضع تحصیلات و اشتغال افراد یك خانواده" دوزنی" را نشان می دهد. نظر شما چیست؟

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-14- زن اول تحصیلكرده و شاغل است . این عامل دربهبود رابطه مرد با هر دو زن تأثیر دارد.

2-14- مرد ، زن اول و زن دوم هر سه تحصیلكرده و شاغل هستند. این عامل سبب بهبود روابطشان می گردد.

3-14- مرد ، زن اول و زن دوم هر سه توانایی مالی دارند این عامل در بهبود روابطشان تأثیری ندارد.

4-14- مرد تحصیلكرده نیست و توانایی مالی نیز ندارد. هر دو زن خانه دار هستند . این عوامل در تیره شدن روابطشان تأثیرگذار است.

15- هر یك از گزینه های زیر راه هایی است كه در شرایطی متفاوت ، برای ادامه زندگی یك خانواده" دو زنی" پیشنهاد می شود . نظر شما درباره این شرایط چیست؟

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1- 15- مرد تنوع طلب است و توانایی مالی ندارد .ازدواج مجدد می كند . زن اول و زن دوم او نمی توانند در یك خانه و در كنار هم با آرامش زندگی كنند.

2- 15- مرد تنوع طلب است و توانایی مالی ندارد . ازدواج مجدد می كند . زن اول و زن دوم او بهتر است در یك خانه و در كنار هم با آرامش زندگی كنند.

3- 15- زن نازایی كه برای شوهرش زن دوم میگیرد، به طور مسالمت آمیزی با شوهر و زن دوم او زندگی میكند.

4- 15- زندگی دو زن در كنار هم ، ایجاد حسادت و رقابت میكند.

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین