تبیان، دستیار زندگی
شما صبح امروز چگونه بند كفش‌هایتان را بستید؟ چگونه صفحات كتاب را باز نمودید؟ چگونه هر روز صدها كار دقیق و مشابه را انجام می‌دهید؟ به دستان خود نگاه كنید كه چه وسیله حیرت‌انگیزی است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دست با چند كاربرد

شما صبح امروز چگونه بند كفش‌هایتان را بستید؟ چگونه صفحات كتاب را باز نمودید؟ چگونه هر روز صدها كار دقیق و مشابه را انجام می‌دهید؟ به دستان خود نگاه كنید كه چه وسیله حیرت‌انگیزی است.

دست با چند كاربرد

دست تركیبی از همه ساختارهای بدن است. پوشش پوستی حساس به لامسه‌ی دست، تعداد زیادی از ماهیچه‌ها، تاندون‌ها (زردپی)، مفصل‌ها و لیگامان‌ها (رباط) را احاطه نموده است.

دست با چند كاربرد

این قسمت‌ها به یك چارچوب استخوانی سبك و محكم وصل شده‌اند. دست انسان در عین ظرافت، قدرتمند و درعین دقیق بودن، انعطاف‌پذیر است. هیچ وسیله‌ای در تمام دنیای حیوانات یا ماشین‌ها وجود ندارد كه به این اندازه كاربرد داشته باشد.

آزمایش:

كار دقیق

هر چه كه از كتف به سمت نوك انگشتان پیش می‌رویم، استخوان‌ها، مفاصل و ماهیچه‌های بازو و دست، كوچكتر و ظریف‌تر می‌شوند. بنابراین حركاتی كه می‌توانید با نوك انگشتان به آن دست یابید دقیق‌تر و حساس‌تر از حركاتی هستند كه با كتف انجام می‌شوند.

وسایل لازم

قلم با نوك نمدی

كاغذ

روبان

1- اعداد 1 تا 9 را به روش عادی روی یك صفحه كاغذ بنویسید. سپس از یك دوست بخواهید كه قلم را روی بخش وسطی انگشت اشاره شما ببندد. دوباره سعی كنید. این كار هنوز خیلی مشكل نیست.

دست با چند كاربرد

2- از یك مفصل كمتر استفاده كنید. به این صورت كه قلم را به بخش پایینی انگشت اشاره خود ببندید و دوباره از یك تا نه بنویسید. استفاده از مفاصل كمتر، استخوان بزرگ‌تر و ماهیچه‌هایی كه كمتر حرفه‌ای‌اند، این كار را بسیار سخت و ناجور می‌كند.

دست با چند كاربرد

3- از دوست خود بخواهید كه قلم را روی پشت دست شما ببندد. اكنون شما فقط از كتف، آرنج و مچ خود استفاده می‌كنید. آیا خوانا نوشتن مشكل‌تر شده‌است؟

دست با چند كاربرد

4- از دوست خود بخواهید كه قلم را داخل مچ شما ببندد. اكنون شما تنها می‌توانید از كتف و آرنج استفاده نمایید این‌ها مفصل‌های بزرگی هستند كه برای اعمال دقت و ظرافت طراحی نشده‌اند.

دست با چند كاربرد

"دست‌های" روبات

سالیان متمادیست مهندسین در تلاشند ماشینی بسازند كه از دست انسان تقلید نماید.

روبات
روبات

ولی هیچكدام از این وسایل به محدوده وسیع حركات دست ما نرسیده‌اند. برای دانشمندان بسیار مشكل است كه دستگاه‌های كنترلی بدن را با هم هماهنگ سازند. چشم‌های شما ماهیچه‌ها و پوست دست، فیدبك‌های پیچیده‌ای در مورد موقعیت دست شما به مغز می‌دهند.

روبات
دست با چند كاربرد

دست‌های دیگر

ماشین‌های روبات در خطوط تولید، وظایف ساده، تكراری و معینی را به صورت خستگی‌ناپذیر برعهده می‌گیرند.

دست‌های دیگر

ولی یك روبات بازوی جوشكاری نمی‌تواند رنگ را اسپری نماید و یك روبات مكنده نمی‌تواند پیچ‌ها را سفت نماید. هر وسیله طوری طراحی شده‌است كه فقط یك یا تعدادی كا محدود را از بین وظایف بسیار دست ما انجام دهد.

بازگشت