تبیان، دستیار زندگی
تصاویر نشست خبری معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش
تصاویر نشست خبری معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش
تصاویر نشست خبری معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: اگر کم تحرکی در میان دانش آموزان جدی گرفته نشود، مطمئناً نسل های بعدی با خطر جدی مواجه می شوند. تصاویر نشست خبری معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش را اینجا ببینید .