تبیان، دستیار زندگی
با به هم فشردن چهار یا پنج نوار لاستیكی آن‌ها را به شكل یك توپ ناصاف درآورده و نوارهای بیش‌تری را با زاویه‌های متفاوت به دور توپ بپیچانید تا آن‌ها را كنار هم نگه‌دارد ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انرژی كشسانی(2)

همانطور که در مطلب قبل خواندید وقتی یك نوار لاستیكی را می‌كشید، انرژیی صرف می‌كنید كه نوار پلاستیكی آن‌را ذخیره می‌نماید و وقتی آن را رها می‌كنید، انرژی آزاد شده و نوار سریعا" به عقب پرتاب می‌شود.

حال در این بخش به مثال دیگری که مرتبط با همین موضوع می باشد، می پردازیم.

توپ جهنده

با به هم فشردن چهار یا پنج نوار لاستیكی آن‌ها را به شكل یك توپ ناصاف درآورده و نوارهای بیش‌تری را با زاویه‌های متفاوت به دور توپ بپیچانید تا آن‌ها را كنار هم نگه‌دارد.

توپ جهنده

وقتی توپ تقریبا به اندازه پینگ‌پنگ بدست آمد (با استفاده از ١٥ الی ٢٠ نوار) سعی كنید آن‌را در سطح كف اتاق به جهش درآورید. توپ با چه ارتفاعی بالا می‌رود

توپ جهنده

چه اتفاقی می‌افتد؟

وقتی توپ به زمین برخورد می‌كند. قبل از اینكه به سمت بالا جهیده و به مكان اولیه خود برسد، اندكی كشیده می‌شود. انرژی ذخیره شده ناشی از كشش خفیف است كه انرژی لازم برای جهش مجدد توپ به هوا را فراهم می‌آورد.

توپ جهنده

طبق گزارش جهانی، بزرگ‌ترین توپ ساخته شده از نوار لاستیكی، دارای قطر ٥/٤ متر بوده و با استفاده از شش میلیون نوار ساخته شده‌است.

بازگشت