تبیان، دستیار زندگی
وقتی یك نوار لاستیكی را می‌كشید، انرژیی صرف می‌كنید كه نوار پلاستیكی آن‌را ذخیره می‌نماید. وقتی آن را رها می‌كنید، انرژی آزاد شده و نوار سریعا به عقب پرتاب می‌شود. در این بخش نحوه استفاده از این انرژی را می‌آموزید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انرژی كشسانی(1)

وقتی یك نوار لاستیكی را می‌كشید، انرژیی صرف می‌كنید كه نوار پلاستیكی آن‌را ذخیره می‌نماید. وقتی آن را رها می‌كنید، انرژی آزاد شده و نوار سریعا" به عقب پرتاب می‌شود. در این بخش نحوه استفاده از این انرژی را می‌آموزید.

ساخت قایق با پدالی از جنس نوار پلاستیكی

انرژی كشسانی

نیمی از طول یك خلال دندان را روی سطح جانبی طویل‌تر یك قوطی كوچك و خالی کره‌ی نباتی بچسبانید. نحوه قرار گرفتن خلال دندان باید مطابق شكل باشد.

انرژی كشسانی

یك خلال دندان دیگر به همان شیوه روی وجه دیگر قوطی بچسبانید. این دو در واقع پشتیبان‌های پدال شما خواهند بود.

انرژی كشسانی

از درپوش یك قوطی دیگر استفاده كرده و قطعه‌ای هم‌شكل با بخش انتهایی قایق- ولی از هر طرف 1 سانتی‌متر كوچكتر- ببرید.

انرژی كشسانی

به وسیله سوراخ كن، دو سوراخ در آن ایجاد نموده و دو بریدگی از لبه قطعه تا سوراخ‌ها ایجاد نمایید. یك نوار لاستیكی به عرض انتهای قایق پیدا كنید.

انرژی كشسانی

نوار را از طریق شكاف‌ها وارد سوراخ‌ها نمایید. سپس آن‌را به دور انتهای خلال دندان‌ها حلقه بزنید.

انرژی كشسانی

برای ساختن كابین ناخدا، یك فنجان پلاستیكی را به دو نیمه ببرید و آن‌را روی درپوش قوطی بچسبانید

انرژی كشسانی

شما می‌توانید قایق خود را مانند شكل زیر با تمام جزییات رنگ‌آمیزی نمایید. سپس یك وان حمام یا سینك را پر از آب كرده و قایق را در آن شناور سازید.

انرژی كشسانی

پدال را تا جایی‌که نوار لاستیكی نتواند بیش‌تر پیچیده شود، بچرخانید. سپس آن را رها کنید. قایق در آب حرکت می‌کند.

انرژی كشسانی

چه اتفاقی می‌افتد؟

وقتی نوار لاستیكی را می‌پیچانید، كشیده می‌شود و وقتی آن‌را رها می‌كنید، از حالت كشیده درآمد و به طول اولیه خود باز می‌گردد. آزاد شدن این انرژی ذخیره شده پدال را می‌چرخاند. این همان عاملی است كه باعث حركت قایق در آب می‌گردد.

بازگشت