تبیان، دستیار زندگی
و ذوالنون (یونس) را به یاد بیاور، آنگاه که خشمناک از میان قوم خود رفت و پنداشت که هرگز بر او تنگ نمیگیریم. سپس در تاریکیها صدا زد: «هیچ خدایی جز تو نیست، تو منزه هستی و من از ستمکارانم.»
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماهی یعنی تنهایی

و ذوالنون (یونس) را به یاد بیاور، آنگاه که خشمناک از میان قوم خود رفت و پنداشت که هرگز بر او تنگ نمیگیریم. سپس در تاریکیها صدا زد: «هیچ خدایی جز تو نیست، تو منزه هستی و من از ستمکارانم.»

ما دعایش را مستجاب کردیم و او را از اندوه نجات بخشیدیم و مومنان را اینچنین نجات میدهیم.

انبیاء/ 88- 87

حضرت یونس

قصه یونس را میخوانم و تعجب میکنم. آدمها واقعاً عجیبند. حتی وقتی پیامبرند، باز هم عجیبند باورم نمیشود. یعنی یونس با تو قهر کرد؟ یعنی از تو دلخور شد و رفت؟ از تو فرار کرد؟ رفت کجا؟ با آن کشتی کجا میخواست برود؟ جایی که تو نباشی؟ شاید یادش رفته بود که تو همه جا هستی، چه در کشتی، چه در دریا و چه در شکم ماهی. یونس از پیامبران بود. چون به آن کشتی پر از مردم گریخت، قرعه زدند و او قرعه را باخت. ماهی او را بلعید و او خود را سرزنش میکرد. پس اگر از گروه تسبیح گویان نبود، تا روز قیامت در شکم ماهی میماند. پس او را که بیمار بود به خشکی افکندیم و بر فراز سرش بوته کدویی رویانیدیم و او را به سوی صد هزار نفر یا بیشتر فرستادیم. صافات/ 147- 139

شاید ماهی یعنی تنهایی؛ یک تنهایی سیاه و وحشتناک. اما در همین تنهایی است کهیونس دوباره یاد تو میافتد و دوباره به نور و ساحل و روشنایی میرسد.

حضرت یونس

اگر یونس به اشتباهش پی نمیبرد، اگر عذرخواهی نمیکرد و تو او را نمیبخشیدی، باید تا ابد در شکم ماهی میماند.

قصه یونس، قصه همه آدمهاست. شاید خیلی از آدمها تا ابد در شکم ماهی میمانند و هیچ وقت هم نمیفهمند که دارند در شکم سیاه یک ماهی، ته ته یک اقیانوس تاریک زندگی میکنند.

خدایا! مواظبم باش و نگذار چشمهایم به سیاهی اقیانوس و تاریکی شکم ماهی عادت کند.

به ماجرای یونس و ماهی فکر کن، به تجربه سخت و عجیب یونس. به نظر تو خدا با این داستان چه چیزی را میخواهد به ما یاد بدهد؟

آیا تو هم تا به حال مثل یونس با خدا قهر کردهای؟ و آیا تا به حال توی شکم سیاه ماهی افتادهای؟

عرفان نظر آهاری

تنظیم: بخش کودک و نوجوان

*****************************************

مطالب مرتبط

دیگه از کوره در نمیرم

دلیل وجود حسادت

ما آدمها فکر میکنیم خیلی مهم هستیم؟

استقامت در مقابل طوفان ها

اشتباهی گناه کرده ام

گفتگو با خدا

تو جواب تنهایی منی (3)

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.