تبیان، دستیار زندگی
چرا خودکشی ( قسمت سوم ) در قسمت قبل به علل خودکشی پرداختیم . اینک در ادامه می خوانیم... در خودکشی به این نکته باید اشاره نمود : فردی که خودکشی می کند از مشکلی غیر قابل حل و فشار روانی فرار می کند و به سوی آرامشی می رود که اح...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هدف از خودکشی چیست ؟

چرا خودکشی ( قسمت سوم )

در قسمت قبل به عللخودکشیپرداختیم . اینک در ادامه می خوانیم...

در خودکشی به این نکته باید اشاره نمود : فردی که خودکشی می کند از مشکلی غیر قابل حل و فشار روانی فرار می کند و به سوی آرامشی می رود که احساس می کند با خودکشی به آن دست خواهد یافت .

علاوه بر آنچه که گفته شد در مورد خودکشی می توان به نکات زیر اشاره نمود:

1- پیداکردن راه حل : اصولاًخودکشی یک رفتار بدون هدف و منظور نیست . در مواردی فرد درگیر مشکل و یا مشکلاتی می گردد که نمی داند چه کند و توانایی رویارویی با آن مشکل و یا موقعیت غیرقابل تحمل را هم ندارد . در نتیجه مشکل برای وی جنبه ی معما پیدا می کند ، (چنین حالتی را "حالت بحرانی" می نامند) و چون در این شرایط قرار می گیرد، در میان تمام راه حل ها خودکشی را انتخاب می کند.

2- آرزوی معمولی در خودکشی : آرزوی او قطع ارتباط و قطع آگاهی است با آنچه که در اطراف وی می گذرد. لذا برای فرار از درد آگاهانه و غیر قابل تحمل دست به خودکشی می زند.

3- محرک معمولی :محرک معمولی در خودکشی درد و فشار روانی است ، چنین دردی ناشی از احساس درد و فشار روانی است .

4- شکست در برآورده شدن نیازها: هیچ خودکشی بدون احساس نیازمندی نیست و انجام نمی شود و بستگی به این دارد که این نیاز تا چه حد برای فرد ، مهم و حساس می باشد.

5- احساس در خودکشی :احساس معمولی در خودکشی احساس درماندگی و ناامیدی است . فرد این حالت و احساس را دارد که من هیچ کاری را نمی توانم انجام بدهم مگر خودکشی ؛ هیچ کس نمی تواند به من کمک بکند و هیچ امیدی به آینده نمی توان داشت.

6- خودکشی نوعی فریاد است: معنای خودکشی فریادی است برای طلب کمک.

7- محدود شدن :در خودکشی ، احساسات، عواطف وهوش فرد دچار محدودیت شده و فرد به بن بست می رسد. یا احساسات ، عواطف و هوشیاری وی از اختیار او خارج می شود، چنین حالتی معمولاً زودگذر است به طوری که اگر مدتی بگذرد و فرصتی پیدا بشود که وی از این حالت خارج گردد، از تصمیم خود در اقدام به خودکشی منصرف خواهد شد.

8- گاهی هدف از خودکشی ،رها شدن از شرایط موجود زمانی و مکانی است که فرد در آن به سر می برد ، مانند زندانیانی که اقدام به خودکشی می کنند تا از این طریق بتوانند از آن محیط نجات یابند.

9- عامل دیگری که در خودکشی باید در نظر داشت این است که فرد با اقدام به خودکشی می خواهد به این شکل با افراد مورد نظر و علاقه خود ارتباط برقرار نموده و بدین وسیله جلب توجه نماید.

ادامه دارد ...

در قسمت بعد به نشانه های قبل از خودکشی خواهیم پرداخت.