تبیان، دستیار زندگی
به شماها دربـاره نـیـكـى كـردن به جوانان سفارش مى كنم زیرا كه آنها دلى رقیق تر و قلبى فضیلت پذیرتر دارند.خداوند مرا به پیامبرى بر انگیخت تا مردم را به رحمت الهى بشارت دهم و از عذابش بترسانم .جـوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند، ولى پیران ا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قدرش را بدان تا از دست نرود

سخنانى  از پیامبر اكرم و ائمه معصومین (ص ) درباره جوانى

جوانی

جوانی دوره ی با نشاطی است که بهترین فرصت ها را برای ساختن فردا ،در اختیار انسان قرار می دهد. این دوران بهر زندگی هر کسی است اما تفاوتش با فصل بهر در این است که دیگر تکرار نمی شود. مطلب زیر سخنان بزرگان دین است راجع به فصل زیبای جوانی. امیدواریم بعد از خواندن این مقاله بیشتر قدر گوهر گران بهای عمر خویش را بدانید واز آن کمال استفاده را بکنید.

***

* قـال رسول اللّه (ص ): اوصیكم بالشبان خیرا فانهم ارق افئده ان اللّه بعثنى بشیرا ونذیرا فحالفنى الـشـبـان وخـالفنى الشیوخ ثم قرا فطال علیهم الامدفقست قلوبهم .

رسول اكرم فرمود: به شماها دربـاره نـیـكـى كـردن به جوانان سفارش مى كنم زیرا كه آنها دلى رقیق تر و قلبى فضیلت پذیرتر دارند. خداوند مرا به پیامبرى بر انگیخت تا مردم را به رحمت الهى بشارت دهم و از عذابش بترسانم . جـوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند، ولى پیران از قبول دعوتم سرباز زدند و به مخالفتم برخاستند و دچار قساوت و سخت دلى شدند.

دریاب جوانى ات را قبل از پیرى و سلامتت را قبل از بیمارى .

* قال على (ع ): بادر شبابك قبل هرمك ،وصحتك قبل سقمك ، ((1))

على (ع ) فرموده : دریاب جوانى ات را قبل از پیرى و سلامتت را قبل از بیمارى .

* قال ابوعبداللّه (ع ): كان فیما وعظ به لقمان ابنه یا بنى واعلم انك ستسال غدا اذا وقفت بین یدى اللّه عـزوجـل عـن اربـع شـبـابـك فـیـمـاابـلیته وعمرك فیما افنیته ومالك مما اكتسبته وفیما انفقته ، ((2))

امام صادق (ع ) فرموده است : از مواعظ لقمان حكیم به فرزند خود این بود كه فرزندم ! بدان فردا در پـیـشـگاه الهى براى حساب ، حاضر مى شوى ، درباره چهار چیز از تو مى پرسند: جوانى ات را درچه راهـى صرف كردى ؟ عمرت را در چه كارى فانى نمودى ؟ ثروتت را چگونه به دست آوردى ؟ و آن را در چه راهى مصرف كردى.

*  قال رسول اللّه (ص ): ان العبد لاتزول قدماه یوم القیهمه حتى یسال عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیماابلاه ، ((3))

رسول اكرم (ص ) فرموده است كه در قیامت هیچ بنده اى قدم از قدم برنمى دارد تا به این پرسشها پاسخ دهد: اول آن كه عمرش را درچه كارى فانى نموده است .

دوم : جوانى اش را در چه راهى صرف كرده است.

دو چیز است كه قدر و قیمتشان را نمى شناسد ، مگر كسى كه آن دو را از دست داده باشد: یكى جوانى و دیگرى تندرستى است .

* قال على (ع ): شیئان لا یعرف فضلهما الا من فقدهما: الشباب والعافیه ، ((4))

عـلـى (ع ) فرموده : دو چیز است كه قدر و قیمتشان را نمى شناسد ، مگر كسى كه آن دو را از دست داده باشد: یكى جوانى و دیگرى تندرستى است .

* قال رسول اللّه (ص ): یا اباذر اغتنم خمسا قبل الخمس ، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحیهوتك قبل موتك ، ((5))

رسـول اكرم (ص ) به ابیذر غفارى فرمود: پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت بشمار: جوانى ات را قـبل از پیرى ، سلامتت را قبل از بیمارى ، تمكنت را قبل از تهیدستى ، فراغتت را قبل از گرفتارى ، زندگانى ات را قبل از مرگ .

* قال رسول اللّه (ص ): فلیاخذ العبد المومن من نفسه لنفسه ، ومن دنیاه لاخرته ، وفى الشبیبه قبل الكبر وفى الحیوه قبل الممات ، ((6))رسول اكرم (ص ) فرمود: بر مرد با ایمان لازم است كه از نیروى خود به نفع خویشتن استفاده نماید و از دنیاى خود براى آخرت خویش ، و ازجوانى خود پیش از فرا رسیدن ایام پیرى و از زندگى پیش از رسیدن مرگ .

* قال رسول اللّه (ص ): ان للّه ملكا ینزل فى كل لیله فینادى یا ابنا العشرین جدوا واجتهدوا، ((7))

حضرت رسول فرمودند كه فرشته الهى هر شب به جوانان بیست ساله ندا مى دهد (براى سعادت و رستگارى خود) كوشش و تلاش كنید.

* قال رسول اللّه (ص ): سبعه یظلهم اللّه فى ظله یوم لا ظل الا ظله ، الامام العدل وشاب نشا فى عباده اللهب، ((8))

رسـول اكرمر فرموده است : خداوند هفت گروه را در سایه رحمت خود ، جاى مى دهد ، روزى كه سـایه اى جز سایه او نیست : اول زمامدار دادگر و دوم : جوانى كه در عبادت خداوند ، پرورش یافته .

* قال على (ع ): من كرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه ، ((9))على (ع ) فرموده است : كسى كه نفس شرافتمند و با عزت دارد ، هرگز آن را با پلیدى گناه ، خوار و پست نخواهد ساخت .

* قال على (ع ): كم من شهوه ساعه اورثت حزنا طویلا، ((10))عـلى ( ع ) فرموده است : چه بسا لذت كوتاه و شهوت زودگذرى كه غصه و اندوه فراوانى به دنبال دارد.

پی نوشت ها :

1- روضه كافى , ص 93, غررالحكم , ص 340.

2- كافى , ج2 , ص 135.

3- تاریخ یعقوبى , ص 59.

4- غررالحكم , ص 449.

5- روضه كافى , ص 93.

6- بحار, ج15 , ص 236.

7- مستدرك , ج2 , ص 35.

8- كافى , ج6 , ص 47.

9- غررالحكم , ص 677.

10- مستدرك , ج2 , ص 532.

منبع : برگرفته از كتاب " آنچه یك جوان باید بداند " نویسنده : رضا فرهادیان

تنظیم برای تبیان :داوودی

مقالات مرتبط :

فرصتی که تکرار نمی شود

نوجوانان و جوانان ،جو گیر نشوید!

راهی برای نفوذ در جوانان

مهربان اما مستقل

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.