تبیان، دستیار زندگی
 برگی از کتاب انسان شناسی فرهنگی با رویکرد تبلیغ بین الملل
برگی از کتاب انسان شناسی فرهنگی با رویکرد تبلیغ بین الملل
برگی از کتاب انسان شناسی فرهنگی با رویکرد تبلیغ بین الملل
کتاب انسان شناسی فرهنگی با رویکرد تبلیغ بین الملل اثرحجت الاسلام محمدرضا آقایی درگروه علمی علوم اجتماعی در شانزدهمین همایش کتاب سال حوزه به عنوان اثرشایسته تحسین انتخاب شد.
سخنی با مبلغان گرامی
سخنی با مبلغان گرامی
سخنی با مبلغان گرامی
طبق معمول هر سال همین كه به ماه رمضان نزدیك می شویم، دقایقی از وقت شما را راجع به مهم ترین مسئله می گیرم و از اینكه كار قرآن به جایی رسیده كه باید مثل من این حرفها را بزند (كه از دهانم بزرگ تر است) شرمنده ام.