تبیان، دستیار زندگی
عبدالرحيم اباذري
عبدالرحيم اباذري
عبدالرحيم اباذري
عبدالرحيم اباذري، يكي از محققان و نويسندگان كشورمان است که پژوهشگر حوزه تاريخ اسلامي است و تاكنون دهها كتاب و مقاله را به رشته تحرير در آورده است