تبیان، دستیار زندگی
بزرگترین مارمولک دنیا ، مارمولکی به اسم « اژدهای کومودو»است . طول بدن این جانور 2 تا 3 متر و وزنش حدود 100 کیلوگرم است . اژدها کومودو،که فقط در کشور اندونزی وجود دارد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اژدهای کومودو

 • اژدهای کومودو
  اژدهای کومودو
 • اژدهای کومودو
  اژدهای کومودو
 • اژدهای کومودو
  اژدهای کومودو
 • اژدهای کومودو
  اژدهای کومودو
 • اژدهای کومودو
  اژدهای کومودو
 • اژدهای کومودو
  اژدهای کومودو
 • اژدهای کومودو
  اژدهای کومودو
 • اژدهای کومودو
  اژدهای کومودو
 • اژدهای کومودو
  اژدهای کومودو
 • اژدهای کومودو
  اژدهای کومودو
 • اژدهای کومودو
  اژدهای کومودو
 • اژدهای کومودو
  اژدهای کومودو
 • اژدهای کومودو
  اژدهای کومودو
 • اژدهای کومودو
  اژدهای کومودو

بزرگترین مارمولکدنیا ، مارمولکی به اسم « اژدهای کومودو»است . طول بدن این جانور 2 تا 3 متر و وزنش حدود 100 کیلوگرم است . اژدها کومودو،که فقط در کشور اندونزی وجود دارد، 20  سال عمر می کند. به نظر تو بین اژدهای کومودو و مارمولک های خانگی چه شباهتهای وجود دارد ؟

تنظیم: خرازی

************************************

مطالب مرتبط

پروانه

جالوت بزرگ ترین سوسک دنیا

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.