تبیان، دستیار زندگی
تا به حال فکر کرده ای توی شهر ساکت با سکوت حرف می زنند شاخه ها بزرگ می شوند بعد از ازدواج ، حلقه ، گل بعد بچه دار می شوند میوه های خوشگل و تپل گاه سبزه و شاد و سرخوشند ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.