تبیان، دستیار زندگی
تاریخ‌، نحوه‌ پرینت ‌ كارت‌ و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون ‌ سراسری‌ سال‌ 1388 اعلام شد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زمان دریافت کارت آزمون سراسری سال 1388آرشیو شد

خاطرات یک کنکوری

تاریخ‌، نحوه‌ پرینت ‌ كارت‌ و محل رفع نقص كارت  شركت در آزمون ‌ سراسری‌ سال‌ 1388 اعلام شد

سازمان سنجش اعلام کرد آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در صبح پنج شنبه 4/4/88 ، داوطلبان گروه آزمایشی هنر در بعدازظهر پنج شنبه 4/4/88 ، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه 5/4/88، داوطلبان گروه آزمایشی زبانهای خارجی در بعدازظهر جمعه 5/4/88 و گروه آزمایشی علوم انسانی در صبح شنبه 6/4/88 در 394 شهرستان و بخش مختلف كشور (به شرح جدول شماره 1) برگزار خواهد شد.

‌كارت‏های‌ شركت در آزمون ‌ برای‌ كلیه‌ داوطلبان‌  آزمون‌ سراسری‌سال‌ 1388 از روز دوشنبه  1/4/1388 لغایت روز سه شنبه 2/4/88 براساس‌ مندرجات‌ بند «الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش كشور قرار می‌گیرد و داوطلبان پس از پرینت كارت شركت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالی بایستی "مطابق بند «ب» این اطلاعیه" به حوزه های رفع نقص كارت مراجعه نمایند.

الف‌ - نحوه‌ و زمان پرینت كارت ورود به جلسه آزمون

كارت‏های‌ شركت در‌ آزمون‌ كلیه‌ داوطلبان‌ گروه‏های‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌ ،علوم‌ تجربی‌ ، علوم‌انسانی‌ ،هنر و زبان‏های ‌خارجی‌ از روز دوشنبه 1/4/1388 لغایت روز سه شنبه 2/4/88 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شركت‌ ‌ در آزمون‌، برای پرینت كارت شركت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به سایت اینترنتی سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روی كارت اعتباری ثبت نام خود و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و كد رهگیری و شماره شناسنامه و یا  شماره داوطلبی، شماره پرونده و شماره شناسنامه یك نسخه پرینت از كارت شركت در آزمون تهیه نمایند. بدیهی است داوطلبانی كه در 2 یا 3 گروه آزمایشی متقاضی شده‌اند بایدعلاوه بر پرینت كارت شركت در آزمون گروه آزمایشی اصلی، برحسب مورد نسبت به پرینت كارت گروه  آزمایشی دوم و یا گروههای آزمایشی دوم وسوم خود اقدام نمایند. بنابراین داوطلبان این آزمون برای پرینت كارت شركت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی كارت شركت در آزمون ، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون و هم چنین اصل كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامی است. لذا كلیه داوطلبان باید شخصاً برای پرینت كارت شركت در آزمون  اقدام نمایند.

ب‌ - محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون

محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون‌كلیه‌داوطلبان‌گروههای‌آزمایشی‌علوم‌ریاضی‌وفنی‌، علوم‌ تجربی‌،علوم‌انسانی‌ ،هنر و زبانهای ‌خارجی‌ برمبنای‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلی‌ آنان‌ كه‌ دربند 39 تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ ، مشخص‌كرده‌اند به طور کامل در سایت سازمان سنجش ذکر شده است.

ج-درخصوص مندرجات كارت ورود به جلسه چنانچه مغایرتی مشاهده شد ، داوطلبان لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.

1-با توجه به اطلاعات مندرج بر روی كارت ورود به جلسه، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای  1 ،2 ، 3 ،5 ،9 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18  ، 19 و 21 (شامل نام خانوادگی  و نام  ، شماره شناسنامه  ، سال تولد، شماره ملی  ، شماره دانش آموزی  ، عنوان دیپلم  ، سری وسریال شناسنامه  ، سال ومحل اخذ دوره پیش دانشگاهی، سال ومحل اخذ دیپلم  ، محل اخذ مدرك ماقبل دیپلم  ، محل تولد ، منطقه اخذ دیپلم  ، استفاده از بورسیه آموزگار، كارمندی، مدرك كاردانی و معدل كتبی دیپلم )  كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند ،لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذكور در سایت و در قسمت ویرایش اطلاعات حداكثر تا تاریخ 6/4/88  مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند.

2-چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند10 (سهمیه )كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است برای  اصلاح سهمیه خود كپی كارت شركت در آزمون را بهمراه فرم استفاده از سهمیه درخواستی  را حداكثر تا تاریخ 10/4/88 با پست پیشتاز به آدرس تهران سازمان سنجش آموزش كشور ـ صندوق پستی 1314 ـ 15875 ـ اداره ثبت نام- واحد رفع نقص آزمون سراسری سال 1388 ارسال نمایند.

3-در صورتی‏كه داوطلبان نسبت به  بندهای 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11، 19 (گروه علوم تجربی) 23   ( جنس ، گروه آزمایشی ، زبان خارجی امتحانی  ، دین ، معلولیت،  بهیاری و  محل آزمون) معترض بودند،  ضروری است  از روز دوشنبه 1/4/88 الی روز  چهارشنبه مورخ 3/4/88 از ساعت‌8 الی‌12 و‌14 الی‌18‌به نماینده‌سازمان سنجش‌مستقر‌در‌باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند و موضوع را دنبال نموده تا قبل از برگزاری آزمون گروه آزمایشی مربوط ، وضعیت داوطلب مشخص گردد.

4-چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب  فاقد عكس می باشد و یا چنانچه عكس روی كارت دارای اشكالاتی از جمله ، فاقد مهر بودن عكس ، واضح نبودن عكس و  . . . می باشد ضروری است  از روز دوشنبه 1/4/88 الی روز چهارشنبه مورخ 3/4/88 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمایندوموضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.

5-چنانچه شماره داوطلب چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا می باشد  ضروری است  از روز دوشنبه 1/4/88 الی روز چهارشنبه مورخ 3/4/88 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند وموضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.

د- تذكرهای‌ مهم‌

1-در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار  الزامی است.

2-  درِحوزه های امتحانی صبح‏ها راس‌ ساعت‌ 7.00 (هفت) صبح و بعداز ظهرها راس ساعت 14.30(دو و نیم بعدازظهر)  بسته خواهد شد و فرآیند آزمون صبح ها راس‌ ساعت‌ 7.30 (هفت و سی دقیقه) و  بعد از ظهرها راس ساعت  15.00 (سه بعدازظهر) آغاز می گردد . لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهای امتحانی به حوزه امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد.

3- هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت كارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمایشی مربوط‌، اصل كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار ، فقط چند مداد سیاه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاكن و یك سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

4-داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله كیف دستی، ساك دستی، پیجر، تلفن همراه، جزوه، كتاب، ماشین حساب، هرگونه نت و  یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اكیداً خودداری نمایند. بدیهی است كه به همراه داشتن هر كدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری كه بخشی از آن در بند «هـ» آمده است، رفتار خواهد شد.

5ـ برای‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌  شركت‌كننده‌ در گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌، علوم‌ انسانی‌ و زبانهای‌خارجی‌ كه‌علاقه‌مندی‌ خود را برای‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمایشی‌ هنر باگذاشتن‌ علامت‌ در ردیف‌ 43 تقاضانامه‌ ‌ اعلام‌ داشته‌اند، كارت‌ شركت در آزمون‌ گروه هنر نیز جداگانه‌ صادر گردیده‌ است‌. این‌ دسته‌ازداوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرینت كارت‌ شركت در آزمون گروه‌ هنر را نیز علاوه‌ بر پرینت كارت‌ شركت در آزمون ‌گروه‌آزمایشی‌ مربوط‌ ازطریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور ‌ دریافت‌دارند. بدیگرسخن‌ برای‌ این‌ قبیل‌ داوطلبان‌ دو كارت‌ شركت در آزمون‌ صادرشده‌ است‌ كه‌ لازم‌ است‌ پرینت هر دوكارت‌ شركت در آزمون را از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور ‌ دریافت‌ نمایند.

6ـ برای‌ آن‏دسته‌ از داوطلبان‌ شركت‌ كننده‌ در گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌،علوم‌ تجربی‌،علوم‌ انسانی‌ و هنر كه‌علاقه‌ مندی‌ خود را برای‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمایشی‌ زبانهای‌ خارجی‌ نیز با گذاشتن‌ علامت‌ در ردیف‌ 44 تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، كارت‌ شركت در آزمون گروه  زبانهای‌ خارجی‌ نیز صادرگردیده‌ است‌. این‌ دسته‌ ازداوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرینت كارت‌ شركت در آزمون گروه‌ آزمایشی‌ زبانهای‌ خارجی‌ را نیز علاوه‌ بر كارت‌ پرینت گروه‌ آزمایشی‌ مربوط‌ ازطریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور دریافت‌ دارند. به‌ دیگر سخن‌ برای‌ این‌ قبیل‌ از داوطلبان‌ دو كارت‌ شركت در آزمون صادر شده‌ است‌ كه‌ لازم‌است‌ پرینت هر دو كارت‌ شركت در آزمون را ازطریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور دریافت‌ نمایند.

7ـ برای‌ آن‏دسته‌ از داوطلبان‌ شركت‌ كننده‌ در گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی‌ كه‌علاقه‌مندی‌ خود را برای‌ شركت‌ در گروه‌ هنر و همچنین‌ گروه‌ زبانهای‌ خارجی‌ با علامتگذاری‌ در ردیفهای‌ 43 و 44 تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، سه‌ كارت‌ شركت در آزمون (یك‌ كارت‌ مربوط‌ به‌ گروه‌ آزمایشی‌ اصلی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌یا علوم‌ تجربی‌ و یا علوم‌ انسانی‌ و دو كارت‌ دیگر به‌ ترتیب‌ برای‌ گروه‌ هنر و زبانهای‌ خارجی‌) صادر شده‌ است‌. این‌ قبیل‌ ازداوطلبان‌ باید  پرینت هر سه‌ كارت‌ شركت در آزمون را ازطریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور ‌ دریافت‌ دارند.

8-به آن دسته از بهیاران شاغل كه در آزمون سراسری سال 1388 در گروه آزمایشی علوم تجربی ثبت نام نموده‌اند علاوه بر پاسخگویی به دروس عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی مربوط، بایستی به دروس اختصاصی بهیاری نیز كه در دفترچه شماره 4 درج گردیده، پاسخ دهند. وضعیت چنین داوطلبانی بر روی كارت شركت در آزمون در قسمت بهیاری، كلمه «بلی» مشخص شده است.

9ـ به‌ داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌ كه‌ عنوان‌ گواهینامه‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ نظام‌جدید آنان‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامی‌ می‌باشد و باتوجه‌ به‌ ضوابط‌ ، لازم‌ بوده‌ است‌ علاوه‌ بر دروس‌ اختصاصی‌ گروه‌ مذكــور،درس‌اصول، عقاید و فقه‌ را نیز امتحان‌ دهند توصیه‌ اكید می‌شود كه‌ به‌ مندرجات‌ دفترچه‌ راهنما كه‌ بهمراه‌ كارت‌ شركت در آزمون ازطریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور قابل دریافت‌ و پرینت می‌باشد توجه‌ نمایند. وضعیت‌ چنین‌ داوطلبانی‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ ضوابط‌ (از لحاظ‌ نوع‌ گواهینامه‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌)، لازم‌است‌ درس‌ اصول‌، عقاید و فقه‌ را امتحان‌ دهند دقیقا" در دفترچه‌ راهنمای‌ شركت‌ درآزمون‌  مشخص‌ شده‌ است‌.

10- برای‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ كه‌ یكی‌ از بندهای‌ 1یا2 یا 3 یا 4 و یا 5 ردیف‌20 تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ را علامتگذاری‌ نموده‌ و مدرك‌ مورد تایید از سازمان بهزیستی را نیز در زمان ثبت نام برای سازمان سنجش ارسال نموده اند در مقابل‌ عنوان‌ معلولیت‌ در كارت‌ شركت در آزمون، نوع‌ معلولیت‌ درج‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ داوطلبی‌ یكی‌ از بندهای‌ مذكور را علامتگذاری‌ ومدرك‌موردتاییدرانیز ارسال نموده ولی‌ در كارت‌ شركت در آزمون وی عنوان معلولیت مشخص‌ نشده‌، لازم‌ است‌ مراتب‌ را سریعا" به‌ نماینده‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور مستقر در واحد رفع‌ نقص‌ اطلاع‌دهد تا قبل‌ ازبرگزاری‌ آزمون‌ وضعیت‌ وی ‌مشخص‌ گردد.

11-داوطلبان‌ مشمول‌ هریك‌ از بندهای 3 ، 4 و 5 مندرج در بند (ج) و همچنین بند 10 مندرج در بند (د) فوق  لازم‌ است‌ قبل‌ از برگزاری‌ آزمون‌ وضعیت‌ خود را مشخص‌كرده‌باشند، بدیهی‌ است‌ درحین‌ اجرای‌ آزمون‌ و بعداز آن‌ اقدامی‌ انجام‌ نخواهد شد.

12- از آنجا كه‌ براساس‌ ضوابط‌ آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1388 منحصرا" آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ كه‌ دارای‌مدرك‌ پیش‌ دانشگاهی‌ بوده‌ و یا دانش‌ آموز دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ می‌باشند، مجاز به‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسری‌بوده‌اند،بنابراین‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ كه‌ به‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ راه‌ نیافته‌اند، مجاز به‌ شركت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1388 نمی‌باشند و بدیهی‌ است‌ درصورت‌ شركت‌ در آزمون‌ از گزینش‌ نهایی‌ حذف‌ خواهند شد.

هـ-  قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری

ماده 5- تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف- ارتكاب هرگونه عملی كه موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاههای حافظه‌دار.

ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل :

1- ارائه مدرك یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شركت در آزمون.

2- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندركاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.

3- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شركت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.

ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاههای حافظه‌دار.

د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.

هـ- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

و- هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.

ز-افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح- خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینكه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده 6- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حكم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (5): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شركت در آزمون از یك تا ده سال بعد.

تبصره- آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.

ماده 7- در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریا ل تا یك میلیارد (000/000/000/1) ریال یا حبس از یك تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاكم دادگستری معرفی می‌نمایند.

ماده 8 – ارتكاب هر یك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یك گروه یا شبكه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشكیل دهنده و سركرده گروه یا شبكه به حداكثر مجازات محكوم می‌گردد. مجازات هر یك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده برای مرتكب می‌باشد.

ماده 9- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا كمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محكوم می‌گردد.

ماده 10- در صورت محكومیت قطعی فردی به یكی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرك به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.

ماده 11- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اكتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اكتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یك یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می‌باشد.

ماده 12- هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی كه برای افزایش آمادگی داوطلبان شركت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسوول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراكز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محكوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) می‌باشد.

تبصره- در مورد آموزشگاههایی كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.

درخاتمه‌ اضافه‌ می‌ نماید كه‌ واحد پاسخگویی‌ غیرحضوری‌ آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1388 برای‌ كلیه‌ داوطلبان‌ همه‌ روزه‌ حتی‌ درروزهای‌ تعطیل‌ از ساعت‌ 8 الی‌ 12 و از ساعت‌ 13 الی‌ 16 آماده‌ پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ می‌ باشد . لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نیاز می‌توانند با شماره‌ تلفنهای‌  99-88923595 به‌ طور مستقیم‌ (واحد پاسخگویی‌ غیرحضوری‌آزمون‌ سراسری‌ سال‌  1388) با روابط‌ عمومی‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ حاصل‌ نمایند.

مطالب مرتبط

نمونه سؤالات

سوالات کنکور 87 (زبان و هنر)

سوالات کنکور 87 (ریاضی، تجربی و انسانی)

سوالات کنکور 86 (همه رشته‏ها)

بودجه‏بندی سوال‏های دروس عمومی 87

بودجه‏بندی سوال‏های کنکور در سال‏های اخیر

راهنمایی برای روزهای تا کنکور

روزهای باقیمانده تا کنکور

كلیدهای طلایی برای كنكوری‏ها(1) و (2)

نکات ایمنی هفتگانه مخصوص کنکوری ها

کمتر غلط بزنید

چگونه در جلسه آزمون تست بزنیم؟

برای امتحان كنكور آماده شوید

جمع بندی کنیم

فکر نکنید!

در تست زدن تصادفی عمل نکنید