تبیان، دستیار زندگی
مجموعه قلعه تاریخی چالشتر كه به قلعه خانی مشهور می‌باشد، ‪ ۱۱۰‬سال پیش در چالشتر احداث شده و در یكی از سرستونهای سنگی این مجموعه ، تاریخ ساخت آن به سال ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قلعه چالشتر

قلعه چالشتر

قلعه چالشتر در استان چهار محال و بختیاری تلفیقی از معماری دوران قاجار با معماری اروپایی است كه با ستونهایی ایستاده از سنگ و نقش برجسته‌های دیدنی خودنمایی می‌كند.

قلعه چالشتردر پنج كیلومتری شهركرد به عنوان یك اثر باشكوه از نظر معماری و هنری حجاری در ایران است. این قلعه در منطقه چالشتر واقع شده كه در دوره صفویه مركز حكمرانی چهارمحالی‌ها بوده كه به وسیله كلانتران روستاها و مناطق تحت سیطره خود را كنترل می‌كردند و پس از انتصاب حسین قلی خان به عنوان ایلخان بختیاری، در اواسط حكومت ناصرالدین شاه، حكمرانان این منطقه از حاكمیت بر چالشتر خلع و به زمین داران بزرگ تبدیل شدند. مجموعه قلعه تاریخی چالشتر كه به قلعه خانی مشهور می‌باشد، ‪ ۱۱۰‬سال پیش در چالشتر احداث شده و در یكی از سرستونهای سنگی این مجموعه ، تاریخ ساخت آن به سال ‪۱۳۲۱‬هجری قمری حك شده است.

مجموعه تاریخی چالشتر شامل سر در سنگی، خان‌نشین ، اندرونی ، حمام ، انبارها و اصطبلها است و قلعه عیانی و خان‌نشین این مجموعه تاریخی دارای ‪ ۳۸‬ستون سنگی با سر در و ایوان می‌باشد. از اره سنگی منقوش این مجموعه قلعه شامل نقوش افسانه‌ای و اسطوره ای، زندگی روزمره،گل وگیاه،گل و گلدان، گل و مرغ، نقوش پیچش گیاهی و نقوش فرشته است واین نقوش به صورت ماهرانه و زیبا خلق شده و در برخی موارد به صورت برجسته حجاری شده است.

قلعه چالشتر

قلعه چالشتر به عنوان یکی از آثار تاریخی و گردشگری چهارمحال وبختیاری واقع در شهرکرد ،مجموعه ای از تاریخ، هنر و زیبایی را در خود جای داده ست.

دراین مجموعه قلعه، اندرونی با یك دالان به قسمت خان‌نشین ارتباط داشته و ایوان آن دارای ‪ ۱۰‬ستون سنگی است و ایوان با آجركاری وكاشی معرق در لچكی‌ها و پیشانی بنا با ازاره‌های سنگی منقوش شامل درختان تاك،گل و گلدان ،گل و مرغ و سرو و كاج تزئین شده است. اتاقهای این مجموعه قلعه نیز با نقوشی به سبك نقاشی لندنی كه تلفیقی از هنر نقاشی ایرانی و غربی است، مزین است و این سبك نقاشی كه در دوره قاجار به اوج خود می‌رسد شامل نقوش گل و گلدان،افسانه لیلی و مجنون و نقوش اسلامی شامل یوسف و زلیخا به همراه خط نوشته‌ای از آیات قرآن است.

در بخشی از سر درهای این مجموعه قلعه، همچنین معماری سنتوری كه به صورت مثلثی شكل با نقوشی به سبك شیر و شكر است، به چشم می‌خورد و حمام قلعه تاریخی چالشتر نیز مزین به كاشی آبی فیروزه‌ای و سفید سربی بوده است.

قلعه چالشتر

سقف اندرونی این قلعه به صورت قابهایی از چوب گردو است و درها و پنجره های اتاقهای این مجموعه نیز از جنس چوب گردو به صورت گره چینی شده می‌باشد و این مجموعه قلعه دارای پنج ایوان است و پنج اتاق نیز در اندرونی آن وجود دارد و در مجموع دارای ‪ ۴۰‬ستون است.

منبع :خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران