تبیان، دستیار زندگی
پنجمین همایش حامیان نسخ خطی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در کتابخانه مجلس برگزار شد و از حامیان برگزیده تجلیل شد. در پنجمین همایش تجلیل از حامیان نسخ خطی مرحوم دکتر عبدالحسین نوایی در بخش اسناد، ابوالفضل حافظیان بابلی و د...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تجلیل از حامیان نسخ خطی کشور


پنجمین همایش حامیان نسخ خطی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در کتابخانه مجلس برگزار شد و از حامیان برگزیده تجلیل شد.

در پنجمین همایش تجلیل از حامیان نسخ خطی مرحوم دکتر عبدالحسین نوایی در بخش اسناد، ابوالفضل حافظیان بابلی و دکتر علی رواقی در بخش فهرست نویسی و میرزامحمد کاظمینی در بخش اهدا به عنوان برگزیده معرفی و تجلیل شدند. حسن فتحی برای ساخت فیلم داستانی نسخه خطی در بخش آثار تلویزیونی، دکتر رضا اترابی نژاد در بخش نشریات، پریسا کرم رضایی در بخش کتابداری نسخ خطی، صدیقه روحی دهینه، مهدی عقیقی و سیداحمد قائم مقامی در بخش مرمت برگزیده شدند. همچنین اکبر عقیق در بخش تاریخ، علی اوجبی در بخش فلسفه و حکمت، دکتر منصور رستگار فسایی در بخش ادبیات فارسی، ایرج افشار در بخش رسایل، محمدعلی معلمی در بخش نشریات و عبدالکریم علی جوادات در بخش پایان نامه شایسته تقدیر معرفی شدند. انتشارات طلایه، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار نیز تشویق شدند.