تبیان، دستیار زندگی
بر مردم به خاطر نعمتی که خدا از فضل خویش به آنان ارزانی داشته، حسد میبرند. نساء/ 54 همیشه هستند آدمهایی که چیزهایی بیشتر از ما داشته باشند و همیشه دلیلی وجود دارد که باعث حسادت ما بشود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دلیل وجود حسادت!!

بر مردم به خاطر نعمتی که خدا از فضل خویش به آنان ارزانی داشته، حسد میبرند.

نساء/ 54

گل

همیشه هستند آدمهایی که چیزهایی بیشتر از ما داشته باشند و همیشه دلیلی وجود دارد که باعث حسادت ما بشود.

وقتی حسود میشویم. بدجنس هم میشویم و دلمان میخواهد چیزهای بهتری را که یک نفر دیگر دارد. از او بگیرند و به ما بدهند. ولی چون چنین چیزی اصلاً شدنی نیست.

ما از آن آدم بدمان میآید. شاید هم متنفر بشویم و دلمان را پر میکنیم از نفرین و دعاهای بد. آن وقت هی لجمان میگیرد؛ هی حرص میخوریم و هی عذاب میکشیم. شاید این هم از کلکهای شیطان است که آدم را به جان خودش میاندازد. انگار آدم با دست خودش، خودش را آتش میزند.

خدایا! پاک کنت را بردار و هر جای دلم ذرهای حسودی دیدی، زود پاکش کن.

وقتی حسودی میکنیم کبریت میزنیم به روحمان. میسوزیم تا همه زحمتهایی را که برای ساختن آن کشیدهایم، دود بشود و برود هوا. واقعاً که... مگر ما با خودمان دشمنیم!

پاکن

مگر همه چیز مال تو نیست؟ مگر همه آدمها بندههای تو نیستند؟ مگر تو همه را دوست نداری و با همه بخشنده نیستی؟ پس چرا ما گاهی به بخشندگیهای تو حسودی میکنیم؟

این خیلی بد است. اینکه تحمل نداریم هیچ کس، هیچ چیزی بهتر و بیشتر از ما داشته باشد. خدایا! نگذار اینجور باشد. پاک کنت را بردار و هر جای دلم ذرهای حسودی دیدی، زود پاکش کن.

چرا بعضیها چشم دیدن خوشبختی دیگران را ندارند؟ چرا در ضربالمثلها گفتهاند: «حسود هرگز نیاسود.»

آیا تو هم بعضی وقتها حسود میشوی؟

اقتباس از نامههای خط خطی

تنضیم خرازی

*********************************

مطالب مرتبط

گفتگو با خدا

تو جواب تنهایی منی(1)

جاده ای به سوی تو

معلمی که با همه معلم های دنیا فرق دارد

با هر بادی نمی لرزم

اگر جای خدا بودی ...

خیال می کنم دوستم نداری

چرا زیرآب خودت را می زنی؟

ماجرا را به رمز بنویس

نامه‌ای از طرف شیطان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.