تبیان، دستیار زندگی
آدم های موفّق می دانند که نگرش انسان دست خود اوست و اشتیاق بخشی از آن است. آدم هایی که دست روی دست می گذارند تا نیرویی از خارج اشتیاق شان را برانگیزد ریزه خوار خوان دیگرانند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شعله اشتیاق ،رمز پیروزی

موفقیت

کاری بزرگ بدون اشتیاق انجام نشده است. هیچ چیز جای اشتیاق را نمی گیرد. تیمی که محفل مشتاقان باشد نیرویی شگرف می یابد و چنین نیرویی منشا قدرت می شود.  انسان در هر کاری که اشتیاق داشته باشد توفیق می یابد.

کسانی که در محیط کار تیمی و گروهی شعله ی شوق می افروزند چنین هستند:

1- شعله اشتیاق خویش را خود می افروزند

آدم های موفّق می دانند که نگرش انسان دست خود اوست و اشتیاق بخشی از آن است. آدم هایی که دست روی دست می گذارند تا نیرویی از خارج اشتیاق شان را برانگیزد ریزه خوار خوان دیگرانند. بسته به اینکه چه در اطاف شان بگذرد و می خروشند یا از جوش و خروش می افتند. امّا آدم های مثبت به خواست و اراده خویش مثبت هستند. اگر می خواهید ، مثبت، امیدوار و مشتاق باشید ، این کار از خودتان ساخته است.

اگر بازی را آغاز نکنید ، برنده نمی شوید. این یکی از دلایلی است که باید احساس را در خویش برانگیزیم.

2- احساس را در خویش برمی انگیزند

اگر بازی را آغاز نکنید ، برنده نمی شوید. این یکی از دلایلی است که باید احساس را در خویش برانگیزیم. اگر منتظر بمانیم که احساس از در درآید دورِ دلسردی و بی علاقگی شکسته نمی شود. در جایی در اشارت به موردی مشابه چنین گفته ام:

کسانی که می خواهند دایره ترس را بشکنند... غالباً براین باورند که باید ترس را از خود برانند تا دایره ترس شکسته شود. امّا نمی توان منتظر ماند که انگیزه از در درآید و ما را به حرکت درآورد. برای غلبه بر ترس، باید ترس را احساس کنید و بعد دست به عمل بزنید... راهی نیست جز اینکه خود از جای بجنبید. راه شکستن دورِ ترس فقط این است که با ترس خود رو به رو شویم و سپس گامی عملی برداریم- هرچند هم که این گام کوچک یا به ظاهر بی اهمیّت جلوه نماید. برای غلبه بر ترس باید حرکت کرد.

همین طور اگر بخواهیم از مشتاقان باشیم ، باید در این راه گام برداریم. اگر منتظر بمانیم که اوّل حال و هوای کار پیدا شود تا دست به کار شویم، بعید نیست که هیچگاه شعله اشتیاق ما روشن نشود.

3- به کار خود اعتماد دارند

چگونه می شود که آدمی احساس اشتیاق نداشته باشد امّا اشتیاق برانگیزد؟ یکی از بهترین راه ها این است که به تمام جنبه های مثبت کار خود فکر کنید. اعتقاد به کار خویش و تمرکز بر عقیده های مثبت باعث می شود که عمل نماییم و درباره آنچه می کنیم با لحنی مثبت سخن بگوییم. این امر شعله اشتیاق را درون ما می افروزد ، از آن پس کار ما این خواهد بود که شعله را روشن نگه داریم.

اعتقاد به کار خویش و تمرکز بر عقیده های مثبت باعث می شود که عمل نماییم و درباره آنچه می کنیم با لحنی مثبت سخن بگوییم.

4- با مشتاقان حشر و نشر می کنند

راه افزایش اشتیاق، آمیزش با مشتاقان است.  اشتیاق مسری است. در حضور مثبت اندیشان.نمی توان خنثا و بی تفاوت بود. و روزی که تیمی از مشتاقان تشکیل شود هر کاری قابل انجام است.

اگر می خواهید شعله اشتیاق خویش را دامن بزنید:

* احساس تکلیف را در خود بپرورید

خود را به انجام کاری مکلّف سازید تا کوره اشتیاق تان روشن شود. آیا پروژه ای هست که رغبتی چندان به انجام آن نداشته باشید؟ اگر هست، برای اتمام آن ضرب الاجلی تعیین کنید. ضرب الاجل باید طوری تعیین شود که تحرّکی بیشتر طلب کند. این کار باعث می شود که نیروی خود را جمع کنید و بر تمرکز خویش بیفزایید.

* بیش از حدّ انتظار کار کنید

یکی از راه های ارائه اشتیاق به یاران تیمی این است که علاوه بر بار سربار را هم ببرید. این هفته که کاری از شما خواستند، آنچه را که لازم است انجام دهید و اندکی هم از آن حدّ فراتر روید. آنگاه تاثیر آن را بر فضای تیم مشاهده نمایید.

* سعی کنید هر کاری را در سطح عالی آن انجام دهید.

کاری که امروز به خوبی انجام شود سنگ بنای کار خوب فردا است. کاری که خوب انجام شود اشتیاق ما را برمی انگیزد. اگر استانداردهای کاری خود را پایین گرفته اید ، بر کوشش خود بیفزایید تا کار را در عالی ترین سطحی که برای تان ممکن است انجام دهید.

منبع:

کتاب «17 اصل مهم در کار تیمی» - با تغییر و تلخیص

تنظیم برای تبیان:داوودی

مقالات مرتبط :

منضبط باش ،برنده می شوی

راه های باهم برنده بودن

مرام و مسلک در دوستی

شما هم تیمی خوبی هستید؟

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.