سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
گنجینه صوتی اربعین 96
گنجینه صوتی اربعین 96
گنجینه صوتی اربعین 96
چهل روز از خاموشی لب های عطشناک می گذرد و اکنون وارثان آن داغ را باید که منادی حق شوند. اکنون باید پیراهن چاک چاک خورشید را علم کرد، تا قلب ها را بسوزاند و چشم های به خواب غفلت رفته را بیدار کند. برگ های مختصر این ویژه نامه مروری است بر خاطرات اربعین و ویژگی های آن.
نماهنگ / موشن گرافیک / مداحی / سخنرانی
نماهنگ / موشن گرافیک / مداحی / سخنرانی
نماهنگ / موشن گرافیک / مداحی / سخنرانی
چهل روز از خاموشی لب های عطشناک می گذرد و اکنون وارثان آن داغ را باید که منادی حق شوند. اکنون باید پیراهن چاک چاک خورشید را علم کرد، تا قلب ها را بسوزاند و چشم های به خواب غفلت رفته را بیدار کند. برگ های مختصر این ویژه نامه مروری است بر خاطرات اربعین و ویژگی های آن.
مقالات
مقالات
مقالات
چهل روز از خاموشی لب های عطشناک می گذرد و اکنون وارثان آن داغ را باید که منادی حق شوند. اکنون باید پیراهن چاک چاک خورشید را علم کرد، تا قلب ها را بسوزاند و چشم های به خواب غفلت رفته را بیدار کند. برگ های مختصر این ویژه نامه مروری است بر خاطرات اربعین و ویژگی های آن.
اشعار و ادبیات اربعینی
اشعار و ادبیات اربعینی
اشعار و ادبیات اربعینی
چهل روز از خاموشی لب های عطشناک می گذرد و اکنون وارثان آن داغ را باید که منادی حق شوند. اکنون باید پیراهن چاک چاک خورشید را علم کرد، تا قلب ها را بسوزاند و چشم های به خواب غفلت رفته را بیدار کند. برگ های مختصر این ویژه نامه مروری است بر خاطرات اربعین و ویژگی های آن.
داغ بی تسلّی
داغ بی تسلّی
داغ بی تسلّی
چهل روز از خاموشی لب های عطشناک می گذرد و اکنون وارثان آن داغ را باید که منادی حق شوند. اکنون باید پیراهن چاک چاک خورشید را علم کرد، تا قلب ها را بسوزاند و چشم های به خواب غفلت رفته را بیدار کند. برگ های مختصر این ویژه نامه مروری است بر خاطرات اربعین و ویژگی های آن.
قنداقه آسمانی
قنداقه آسمانی
قنداقه آسمانی
قنداقه آسمانیویژه نامه روز هفتم محرم
آخرین فدایی روز عاشورا
آخرین فدایی روز عاشورا
آخرین فدایی روز عاشورا
آخرین فدایی روز عاشورا ویژه نامه روز پنجم محرم
شور شیرین
شور شیرین
شور شیرین
از باب استعاره نیست اگر عاشورا را قلب تاریخ گفته اند. زمان هر سال در محرم تجدید می شود و حیات انسان هر بار در سیدالشهدا علیه السلام. حُب حسین علیه السلام سرّالاسرار شهداست...
جرعه نوش غدیر – ویژه نامه عید غدیر خم (سال 94)
جرعه نوش غدیر – ویژه نامه عید غدیر خم (سال 94)
جرعه نوش غدیر – ویژه نامه عید غدیر خم (سال 94)
در پهنه غدیر، نگاه محمد صلى الله علیه و آله اشاره به جبروت کرد و آرامش على علیه السلام اشاره به ملکوت تا اکنون دستهای عاشقان برای بیعت با عشق و بیداری و اتحاد، گره خورند و فریادِ یا محمد و یا علی را در گوش آسمان سردهند...
x