دوست من سلام من اسب هستم. قوی، زیبا و بی آزارم. می توانم مثل باد بدوم و بارهای سنگین را از جایی به جای دیگر ببرم. غذای من علف است. بعضی از اسب ها در مزرعه زندگی می کنند و بعضی دیگر در دشت ها. به بچه ی اسب کره اسب می گویند ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .