تبیان، دستیار زندگی
چرا عده ای دست به خودكشی می زنند؟ ( قسمت دوم ) در قسمت قبل مسئله خودكشی را از دیدگاه های مختلف بررسی كردیم . اینك در ادامه می خوانیم... علل خودكشی - اختلالات روانی : از جمله ا عتیاد به مواد مخدر و مشروبات الكلی ، بیماری افسر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چه عواملی سبب می شود یك فرد دست به خودكشی بزند ؟

چرا عده ای دست به خودكشی می زنند؟ ( قسمت دوم )

در قسمت قبل مسئله خودكشی را از دیدگاه های مختلف  بررسی كردیم . اینك در ادامه می خوانیم...

علل خودكشی

- اختلالات روانی : از جمله  ا عتیاد به مواد مخدر و مشروبات الكلی ، بیماری افسردگی ، بیماری اسكیزوفرنیا ( نوعی بیماری وخیم روانی كه فرد دچار توهم و هذیان می گردد)، حملات اضطرابی  شدید توأم با ترس و وحشت ، ترس های مرضی ، حالات خشم ، و عصبانیت  های ناگهانی .

آمار نشان می دهد كه 95 %  از افرادی كه خودكشی می كنند دچار اختلال روانی هستند، از جمله 80 %  بیماران افسرده ، 10 %  بیماران  ا سكیزوفرنی ، 5 %  افرادی كه دچار زوال عقل و حالات هذیانی هستند خودكشی می كنند.

نظریه روانكاوی :

از دیدگاه روانكاوی ، خشم وخصومت درونی و ناخود آگاه نسبت به فرد مورد علاقه به آن حد زیاد است كه می خواهد آن فرد را به قتل رسانده و بكشد ؛ اما چون توان انجام آن را ندارد دچار كشمكش شدید می گردد و این كشمكش بین علاقه و خشم ا یجاد می شود و در نتیجه برای رهایی از این كشمكش دست به خودكشی می زند. ( همان گونه كه ذكر گردید این حالت و این كشمكش اغلب ناخودآگاه است و فردی كه خودكشی می كند آگاهی روشنی از این حالت و كشمكش ندارد) به زبانی دیگر، نفرت به وجود آمده  و ناخودآگاه  موجب بروز و ایجاد احساس گناه می گردد كه فرد اقدام به خودكشی می نماید .موضوع و یا علت دیگر :عدم هماهنگی بین انگیزه های فرد و عدم توانایی در برآورده نمودن و یا برآورده شدن انگیزه ها و عدم سازگاری بین این دو حالت ، می تواند عاملی باشد كه فرد اقدام به خودكشی نماید .

عوامل دیگر خودكشی :

- فرار از ناملایمات و شكست ها .

- فرار از فشارهای روانی كه احساس می شود  یا به نظر می رسد كه پایان ناپذیر است.

- فرار از احساس گناه شدید.

- فرار از مجازات شدن .

- میل به خودآزاری شدید. ( به این دلیل با تیغ ، چاقو و یا امثال این ها به خود آسیب می رسانند.)

- آرزوی مرگ و مردن.

- احساس ناامیدی ، بیچارگی و درماندگی .

- سعی در نشان دادن درد درونی خود. ( خودكشی می تواند نوعی رفتار باشد كه می خواهد از این طریق به دیگران بفهماند كه تنهاست.)

- ترس از تغییر موقعیت هایی كه ممكن است و یا احتمال دارد اتفاق بیفتد و فرد چنین احساس می كند كه این تغییر برای وی غیر قابل تحمل است .

- به وسیله خودكشی كردن ، می خواهد دیگران را تنبیه نماید ( فرزندانی كه خودكشی می كنند ، با خودكشی كردن می خواهند پدر یا مادر ،  یا هر دو را تنبیه نمایند. )

- به وسیله خودكشی می خواهد خشم و عصبانیت  خود را نشان دهد.

- فردی كه خودكشی  می كند هیچ گونه انگیزه  یا نیازی برای زیستن و زندگی كردن ندارد.

نظریه یادگیری :

در این نظریه "خودكشی" ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با موارد زیر دارد : بافت جامعه ، كشمكش های ناخودآگاه ، فشارهای اجتماعی ، فشارهای روانی ، فشارهای اقتصادی ، فشارهای خانوادگی و ...زمانی كه در یك جامعه انسان ها راه حلی برای رهایی از فشارهای گوناگون پیدا نمی كنند به ناچار خودكشی می كنند و خودكشی را راه حل نهایی دانسته و به آن فكر می كنند. این گونه خودكشی ها می توانند موجب شوند كه دیگران نیز به چنین راه حلی فكر كنند و آن را مورد نظر قرار دهند و سرانجام اقدام به خودكشی  نمایند. در بعضی از خانواده ها افراد آن خانواده یاد می گیرند كه خودكشی بهترین راه حل برای رهایی از فشار  یا كشمكشی است كه در خانواده وجود دارد. البته خودكشی كه به طور تكراری در افراد یك خانواده دیده می شود می تواند جنبه ارثی و ژنتیك  داشته باشد.

بعضی از نظریات و دیدگاه های دیگر:

- عده ای به این دلیل خودكشی می كنند كه به خواب ابدی بروند.

- عده ای به این دلیل خودكشی می كنند كه بعد از مرگ تولدی دیگر خواهند داشت .

- عده ای به این دلیل خودكشی می كنند كه خود را از بسیاری از غرایزی كه قبول ندارند و در وجودشان وجود دارد نجات دهند.

- عده ای به این دلیل خودكشی می كنند تا از این طریق قدرت و توانایی خود را به دیگران نشان دهند.

جامعه شناسان بر این عقیده اند كه خودكشی پدیده ای است ناشی از فشارهای اجتماعی كه بر روی بعضی ازافراد جامعه اِعمال می گردد و در نتیجه ، این قبیل افراد قربانیان جامعه اند. و از سوی دیگر این حقیقت وجود دارد كه رضایت از زندگی باعث قوی شدن انگیزه ادامه حیات و لذت بردن از زندگی می گردد ؛ در غیر این صورت میل به خودكشی شدت می یابد.

ادامه دارد ...

در قسمت بعد به اهداف خودكشی  می پردازیم.