تبیان، دستیار زندگی
با این بازی قدرت حافظه خود را بسنجید.شما باید اشکال مشابه را در جدول بیابید.البته در این کار باید سرعت عمل داشته باشید. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی حافظه

بازی قدرت حافظه

با این بازی قدرت حافظه خود را بسنجید.شما باید اشکال مشابه را در جدول بیابید.البته در این کار باید سرعت عمل داشته باشید.

دریافت بازی

منبع

دانشنامه رشد