تبیان، دستیار زندگی
پس تردید نكنیم و این نیرو را درخود كشف كنیم و آن را آگاهانه با تمرین‌های مختلف بارور سازیم. از هرفرصتی استفاده كنیم و با جاری كردن آن در درون و خارج از خودمان، آثار گرانبهایش- كه قابل مقایسه با هیچ اثرمادی نیست- را در زندگی خود ببینیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عشق بماند ، تنهای تنها

عشق

قدرت بزرگی دروجود شماست كه قوی‌تر و دربرگیرنده‌تر از هرقدرت دیگری است.

این قدرت درواقع، نیرویی را در شما برمی‌انگیزد كه می‌تواند به عنوان بزرگترین قدرت وجودی شما عمل كند. به گونه‌ای كه وقتی آن را بكارمی‌گیرید، همه آشفتگی‌ها و همه منفی‌دیدن‌ها را ازمیان می‌برد. و آنچنان پایدار و تمام‌نشدنی است كه هیچ نوع منفی‌گرایی و فرد‌گرایی، قدرت نمود و ظهورنمی‌یابد.

به عبارتی، هرموقعیت و اتفاق منفی درزندگی شما، دربرابر این قدرت نامحدود و سرشار از زیبایی، مهرو محبت و انسانیتی بسیارعمیق و غنی، امكان ایستادگی ندارد و به سادگی ازبین می‌رود و كمرنگ می‌شود. نكته اینجاست كه خاصیت این نیرو همچون معنا و ذات وجودی‌اش، این است كه هرچه بیشتر بكارگرفته می‌شود؛ قدرتمند‌تر و اصیل‌تر می‌شود.

درواقع ما باید "خودمان" را پیدا كنیم و به آن عشق بورزیم و به زایش نیرویی دست یابیم كه چیزی برای بخشیدن به دیگران داشته باشیم.

شاید ملموس‌ترین و فراگیرترین نمود این نیرو و به عبارتی اوج این قدرت، درارتباط بین انسان و خدایش نمود یابد. آن گونه كه دربیان مولانا متبلورمی‌شود؛ چرا كه غرق درعالم معنی بود. به همین سبب سخن او ساده و همه كس فهم است. هم درزمان مولانا زبان او را می فهمیدند و هم امروز می‌فهمند.

خلاصه آنكه دركلام مولانا معنی برلفظ غلبه دارد، خشونت در كلامش نیست و پیامش پیام صلح است، پیام دوستی است؛ بنابراین حتی درزمان خودش مسلما‌ن، یهود و نصارا این پیام را می‌فهمیدند." این قدرت، همان نیروی عشق است كه وقتی فوران می‌كند شكوفه‌های زیبای آن به پهنایی غیرقابل تصور، زمان ومكان را درمی‌نوردد و به زندگی با همه سختی‌ها، مرارت‌ها، نامردمی‌ها، منفعت‌جویی‌ها و خودگرایی‌ها معنا و لطافت انسانی می‌بخشد.

حقیقت زندگی

پس تردید نكنیم و این نیرو را درخود كشف كنیم و آن را آگاهانه با تمرین‌های مختلف بارور سازیم. از هرفرصتی استفاده كنیم و با جاری كردن آن در درون و خارج از خودمان، آثار گرانبهایش- كه قابل مقایسه با هیچ اثرمادی نیست- را در زندگی خود ببینیم. اما دیدن این نتایج نیز آمادگی خاص خود را می‌طلبد. اینكه از كلیه وابستگی‌ها و تعلقات دروغین و بی‌مایه خود را پاك سازیم و به قول سهراب سپهری، چشم‌هایمان را بشوئیم تا بتوانیم نظاره گر اتفاق‌های جدید پرشور، پرهیجان و بالنده درزندگی باشیم.

درواقع ما باید "خودمان" را پیدا كنیم و به آن عشق بورزیم و به زایش نیرویی دست یابیم كه چیزی برای بخشیدن به دیگران داشته باشیم. چرا كه به واقع، بخشش نیز توشه و توانی می‌خواهد. وقتی توانستید انرژی‌های منفی اطراف خود را كه همچون ابری برآسمان زندگی شما سایه افكنده، ببینید؛ جا نزدید ، اگر ایستادید و خودتان را پذیرفتید؛ قطعا جواب خواهید گرفت. چراكه خودتان بهتراز هركسی می‌دانید؛ بهرحال این تجربه را درمواردی داشته‌اید و این اشاره تنها از باب یادآوری است.

وقتی آن را بكارمی‌گیرید، همه آشفتگی‌ها و همه منفی‌دیدن‌ها را ازمیان می‌برد. و آنچنان پایدار و تمام‌نشدنی است كه هیچ نوع منفی‌گرایی و فرد‌گرایی، قدرت نمود و ظهورنمی‌یابد.

روانپزشكان و راویان زندگی، آنها كه پرتلاش، مصمم، بی‌ریا و صبورند، همچنین بریك نكته تاكید می‌كنند و اینكه این كار تداوم می‌خواهد؛ اگریك روز سراپا عشق باشید و یك روز سراپا خشم، به جواب نمی‌رسید. هم‌ زمان با تقویت نیروی عشق، خشم را كاهش دهید تا آن قدر كم رنگ شود كه تنها عشق بماند... تنهای تنها... تا لذت و شیرینی زندگی را دریابید.

همشهری

تنظیم برای تبیان: کهتری

مقالات مرتبط

اراده کنید تا متحول شوید

دل های بزرگ ، کارهای بزرگ

فرمان دهید تا به آرزویتان برسید

حقیقت، کاکائوی تلخ و شیرین

حتی به نیم حبه انگور

باورهایی برای زندگی بهتر!

عشق تو و بی مهری من!

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.