تبیان، دستیار زندگی
در زیر سطح آب گیاهان و جانوران كامل و متنوعی زندگی می‌كنند، با استفاده از یك تور ماهی گیری یا تور پلانكتون به داخل دنیای بركه یا رودخانه بروید و جانورانی را كه در آن جا زندگی می‌كنند كشف كنید. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جستجو در بركه و رودخانه

در زیر سطح آب، گیاهان و جانوران كامل و متنوعی زندگی می‌كنند، با استفاده از یك تور ماهی گیری یا تور پلانكتون به داخل دنیای بركه یا رودخانه بروید و جانورانی را كه در آن جا زندگی می‌كنند كشف كنید.

وسایل مورد نیاز

جستجو در بركه و رودخانه

یك سطل یا ظرف بستنی

تور ماهی گیری یا پلانكتونی یا هردو

ظرف‌های كم‌عمق پلاستیكی كه از جداكردن قسمت بالای ظرف‌های بستنی درست می‌شوند.

قلم موی نقاشی

ظرف دهانه گشاد

دفترچه‌ی یادداشت

مداد

١- ظرف بستنی یا سطل را از آب بركه پركنید تا وقتی كه جانوران را گرفتید درون آن قرار دهید.

جستجو در بركه و رودخانه

٢- تور ماهی گیری یا پلانكتونی را درون علف‌ها فروكنید.

جستجو در بركه و رودخانه

٣- آب را از تور پلانكتونی بیرون بریزید. برای این كار ابتدا ظرف انتهایی را به داخل تور آورده و سپس تور را به سمت خارج برده و آب را خارج كنید.

جستجو در بركه و رودخانه

٤- خیلی زود تعداد زیادی جانور پیدا خواهید كرد. در این جا دو نوع از حلزون‌های آبی دیده می‌شود یك حلزون گرد رامشودنی و یك حلزون بزرگ‌تر نقطه‌ای.

جستجو در بركه و رودخانه

٥- جانورانی كه پیدا كرده‌اید را به آرامی و به كمك یك قلم مو بردارید و درون ظرف كم‌عمق یا ظرف پلاستیكی كه از آب پر شده‌است قرار دهید. چون آشغال‌های زیادی مثل برگ‌های مرده هم در تور شما می‌افتند، با قرار دادن جانوران در آب تمیز بهتر می‌توانید آن‌ها را تماشا كنید.

جستجو در بركه و رودخانه

٦- همچنین می‌توانید آن‌ها را داخل یك ظرف دهانه گشاد قرار دهید. گونه‌هایی را كه پیدا كرده‌اید شناسایی كنید و مطالب لازم را در دفترچه‌ی خود یادداشت كنید. به بركه‌ها دریاچه‌ها و رودخانه‌های مختلف بروید و از آن‌ها نمونه تهیه كنید. آیا می‌توانید در نقاط مختلف نمونه‌های مشابهی بیابید؟

جستجو در بركه و رودخانه
جستجو در بركه و رودخانه

نكته‌ی ایمنی!

هر چقدر هم كه بركه كم‌عمق به نظر برسد باید دركنار آن مواظب باشید.

جستجو در بركه و رودخانه

بازگشت