تبیان، دستیار زندگی
لزوم مشاوره در ازدواج ( قسمت هجدهم ) در قسمت قبل به مواردی كه باید در طی مراسم عروسی در نظر گرفت پرداختیم . اینك در ادامه می خوانیم... هدف های ازدواج: خداوند متعال در آیه 21 سوره روم می فرماید: و یكی از نشانه های لطف الهی آن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ازدواج با هدف های انحرافی

لزوم مشاوره در ازدواج ( قسمت هجدهم )

ازدواج با هدف های انحرافی

در قسمت قبل به مواردی كه باید در طی مراسم عروسی در نظر گرفت پرداختیم . اینك در ادامه می خوانیم...

هدف های ازدواج:

خداوند متعال در آیه 21 سوره روم می فرماید:

و یكی از نشانه های لطف الهی آن است كه برای شما آدمیان از جنس خودتان همسرانی آفرید كه در كنار او آرامش  یابید،  باهم انس بگیرید و میان شما رأفت و مهربانی قرار داد، در این امر نشانه هایی است برای آنان كه تفكر می كنند.

با توجه به آیه كریمه فوق، هدف از ازدواج آرامش، انس و رأفت و مهربانی دو جنس مرد و زن است.

در جهان بینی اسلام، هدف های ازدواج و تشكیل خانواده، متعدد ذكر شده كه اهم آنها به شرح زیراست:

ازدواج با هدف های انحرافی

1- پاسخ به ندای غریزه و فطرت؛

2- ایجاد كانون آرامش برای دو همسر؛

3- داشتن فرزند و تربیت كودكان و نوجوانانی صالح، سالم و نیكوكار؛

4- حفظ عفت و پاكدامنی؛

5- دوستی، محبت و عشق؛

6- اجرای

سنت رسول (ص)؛

7- تأمین سلامت جسم و روان و برقراری تعادل در وجود آدمی؛

8- كمك به تعادل و رشد یكدیگر.

با توجه به موارد فوق می توان گفت در زناشویی ، هدف ارضای نیازهای روانی، جسمانی و آرامش و فراهم ساختن امكانات رشد و تعالی مرد و زن می باشد. زناشویی باید براساس محبت، همكاری، همدردی، تفاهم، گذشت و فداكاری متقابل زن و شوهر استوار باشد. بنابراین عدول از هدف های فوق زندگی را به طرف نابسامانی و جدایی سوق خواهد داد.

بسیاری از افراد،

ازدواج را برای هدف هایی غیر از اهداف زناشویی انجام می دهند و در نتیجه پس از حصول به هدف خود و یا قبل از آن، ازدواج دچار نابسامانی و تزلزل می شود و زندگی را دچار سختی و گرفتاری می نماید.

ازدواج با هدف های انحرافی

مشاوره ازدواج در رابطه با هدف های انحرافی

ابتدا مشاور باید بررسی نماید كه هدف های واقعی ازدواج، مورد نظر مراجع هست یا خیر. چنانچه مراجع در انتخاب همسر تحت تأثیر عامل یا عوامل خاص، قرار گرفته است، مشاور باید او را به هدف های ازدواج در ارتباط  با ارضای نیازهای روانی و جسمانی و داشتن یك زندگی خوشایند و لذتبخش و با ثبات توجه دهد و نتیجه گزینش فعلی او را در رابطه با هدف های حقیقی ازدواج بسنجد. در این رابطه مهم آن است كه با استفاده از روش غیرمستقیم ، عواطفی كه مراجع را منصرف ساخته ، تخفیف یابد و او شخصاً در جهت انتخاب مناسب بینش حاصل نماید. بدیهی است برای حصول به این هدف ، مشاور باید وقت بیشتری بگذارد و از فنون و روش های مختلف استفاده كند تا بتواند در تغییر مسیر مراجع تأثیر بگذارد.

فنون و روش هایی كه در این مورد می تواند مورد استفاده قرار گیرد به شرح زیر است:

- دختران كم سن و سال (در سنین دبیرستان) غالباً بدون توجه به كلیه عوامل مؤثر در ازدواج و تنها تحت تأثیر یك یا چند عامل مورد علاقه خود به پسر یا مردی خاص اظهار علاقه می كنند.در چنین مواردی مشاور باید علاوه بر آن كه مراجع را به كلیه عوامل مؤثر در ازدواج توجه می دهد ، او را از مخاطرات همسر گزینی با تكیه بر یك خصوصیت آگاه سازد. باید از پدر و مادر او كمك بگیرد و ضمن مشاوره با مراجع ، والدینش را قبل از وقوع حوادث در جریان قرار دهد.

- پدران و مادرانی كه روی عقاید خاص، دختران و پسران خود را مجبور به انتخاب همسر می كنند،

باید مورد مشاوره قرار گیرند. به این گونه پدران و مادران باید مفهوم ازدواج و هدف های آن تفهیم گردد و ضمن طرح موارد مشابه و نتایج شوم حاصله، به آنان بصیرت داده شود، تا از فشار بر جوانان ( كه تنها همسر پیشنهادی آنان را قبول كنند) دست بردارند.- پدری می خواهد برای پسرش همسری انتخاب كند كه مطیع محض او باشد( به جای همسر كلفت بگیرد). قوم و قبیله ای كه نظرشان در ازدواج، صلح و آشتی است یا كسانی كه به خاطر ثروت ازدواج می كنند، بهتر است برای رسیدن به هدف خود وسیله دیگری را برگزینند. مشاور با روش های مختلف باید به این قبیل افراد، اهمیت امر زناشویی را تفهیم كند و راه هایی كه می تواند هدف آنان را تأمین كند نشان دهد.

ازدواج با هدف های انحرافی

- دختران یا پسرانی كه تحت تأثیر عناوین علمی یا شغلی ، یا به خاطر زیبایی طرف مقابل  بدون احتساب سایر عوامل مؤثر در ازدواج به انتخاب می پردازند ، نیاز به مشاوره دارند.

عناوین علمی و شغلی ، یا زیبایی از عوامل مهم در ازدواج به شمار می رود؛ ولی مهمتر از آن نادیده گرفتن عوامل اخلاقی و فرهنگی و سن ازدواج و سایر عوامل است كه احتمال توفیق در ازدواج لذتبخش و خوشایند را كاهش می دهد. مشاور خانواده باید این گونه مراجعان را به خطرات یك بعدی نگریستن در ازدواج توجه دهد، و سعی كند اهمیت سایر عوامل مؤثر در زناشویی را نیز به آنان تفهیم نماید.- دختران و پسرانی كه به خاطر هنر، استعداد و نبوغ ، لباس ، ظواهر و قهرمانی فریفته ازدواج می شوند و سایر جنبه ها را نادیده می گیرند نیز باید با موارد مشابه كه زناشویی موفق نبوده ، مواجه گردندو با بحث و بررسی، آگاهی كافی در مورد عواقب نامطلوب نادیده گرفتن عوامل مهم زناشویی به آنان داده شود تا بینش لازم را به دست آورند و بتوانند تصمیم عاقلانه بگیرند.

- افرادی كه هدف آنان از ازدواج سوء استفاده است.

چون ویژگی های اخلاقی و شخصیتی در طول زمان ایجاد می شود و برای اصلاح آن به زمان زیادی نیاز است، بنابراین مشاوران باید با استفاده از فنون و روش های مختلف و تشكیل جلسات متعدد مشاوره، نسبت به اصلاح رفتار این گونه افراد اقدام نمایند همچنین باید به مراجعانی كه ممكن است طعمه این افراد قرار گیرند اطلاعات لازم داده شود.

منبع : مشاوره در آستانه ازدواج - تالیف سید مهدی حسینی بیرجندی

گردآوری: زهره پری نوش

ادامه دارد ...

در قسمت بعد به بررسی مسئله راهنمایی و مشاوره برای انتخاب همسر می پردازیم.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.