تبیان، دستیار زندگی
در میان جمیع انبیاء فقط زندگانی پیامبر اسلام به طور مشروح و مستند، مدون و مضبوط می‌باشد. تمام دوران زندگیش از شیرخوارگی در نزد حلیمة سعدیه و دوران كودكیش تحت سرپرستی مادر در مكه و سپس زمانی كه توسط جدش عبدالمطلب تحت تكفل قرار گرفت
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محمد (ص) و اسلام (1)

غار حرا

ادامه از کدام دین (2)...

اثبات نبوت  نه تنها امری ضروری جهت قبول دین است، بلكه لازمة ایمان و اعتقاد به سیره و روش پیامبر خواهدبود. چرا كه سنت و اعمال نبی به‌ عنوان یك الگو برای پیروان آن دین می‌باشد. در چنین حالتی محقق و دین پژوه حق دارد تا هر چند در زمان نبی و رسول نبوده اما با استناد به مدارك و اسناد تاریخی شخصیت و اعمال نبی را بیابد و با بررسی این اسناد و مدارك به یقین برسد. محققینی كه در ارتباط با زندگی دو پیامبر بزرگ یعنی موسی(ع) و عیسی(ع) كه در فاصلة كمتری به ظهور اسلام واقع هستند بررسی نموده‌اند با مشكلات و سختی‌های فراوانی روبه رو هستند .

از لحاظ بررسی‌های تاریخی این دو پیغمبر بزرگ كه دارای شهرت جهانی و پیروانی فراون می‌باشند، نه تنها تاریخ مشروح و معتبری ندارند بلكه با توجه به اصول تاریخ نگاری و اثبات وقایع تاریخی وجودشان مورد بحث و گفتگو است و این سؤال در محافل علمی تاریخی غرب وجود دارد كه آیا آنها واقعاً مردانی حقیقی و تاریخی بوده‌اند یا اسطوره‌هایی پنداری و افسانه‌ای؟

ویل دورانت دانشمند مسیحی در جلد نهم كتاب تاریخ تمدن خود، درفصل مربوط به مسیح  چنین می‌نویسد: «آیا عیسی وجود داشته است ؟ آیا تاریخ بنیادگذار مسیحیت حاصل غم و اندوه، تخــیل و امید مردم، افسانه‌ای مانند افسانه‌های كریشنا، اوزیرس، آتیس و غیره بوده است؟ »‌ وی در ادامه، این تشكیك را به نحوة تولد مسیح و نسب عیسی و نهایتاً اناجیل نیز تسری داده و صفحاتی را به عقاید موافق و مخالف این تشكیك اختصاص می‌دهد. چنین شك و ابهامی كه در بین صاحب نظران و مورخان مسیحی و بتبع آن پیروان این مكتب وجود دارد عامل مؤثری در صوری بودن دینداری وعدم تأثیرات لازم آئین و دستورات دینی در بین پیروان خواهد داشت و چه بسا بی دینی بهتر باشد از دینداری بی ریشه. حال با توجه به این كه زندگانی حضرت مسیح (ع) كه تا ظهور اسلام فقط شش قرن فاصله دارد ، چنین مشكوك و مغشوش باشد، تكلیف سایر انبیاء‌ سلف و تاریخ زندگی آن ها و كتب منصوب به آن ها معلوم خواهد بود.

در میان جمیع انبیاء فقط زندگانی پیامبر اسلام به طور مشروح و مستند، مدون و مضبوط می‌باشد.
تمام دوران زندگیش از شیرخوارگی در نزد حلیمة سعدیه و دوران كودكیش تحت سرپرستی مادر در مكه و سپس زمانی كه توسط جدش عبدالمطلب تحت تكفل قرار گرفت و پس از آن دورانی كه تحت تكفل عمویش ابیطالب قرارداشت تا زمانی كه با خدیجه ازدواج نمود و همچنین مسافرتها و اقداماتی كه وی تا زمان بعثت انجام داد همگی معلوم است و از بعثت تا رحلت آن بزرگوار حتی جزئی ترین حوادث و وقایع مربوط به وی از كیفیت نزول وحی‌، رفتار قریش با وی، هجرت از مكه به مدینه، اخلاق و رفتارش، غزوات، لشكركشی‌ها و جمیع حركات و سكناتش در میان خانه با زن ها و در خارج با اصحاب و دوستان و با دشمنان در میدان‌های جنگ و در هنگام صلح، قیافه و سیمایش، حالت خشم و خشنودیش ، طرز حرف زدنش، تبسمش، راه رفتنش و همة خصوصیاتش چنان با دقت ثبت و ضبط و وصف و تشریح شده است كه در تاریخ بشری نظیر ندارد و در هر عصر و زمانی ، محقق را در مقابل و حضور وی قرار داده و مخاطب وحی و دستورات وی می‌گرداند.

آن چه به وی تعلق و ارتباط داشته از جمله پدر، مادر و نیاكانش، همسران و فرزندانش، قبیله و اقوامش، همگی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته‌اند.

ادامه مطلب در محمد (ص) و اسلام (2)

نوشته: محسن سید اسماعیلی

نور

بخوانید انسان(ا)

بخوانید عقل و وحی (1)

بخوانید علم و دین (1)

بخوانید دین شناسی (1)

اسناد جاویدان (1)

کدام دین (1)


تنظیم : صادقی