تبیان، دستیار زندگی
تصاویر لیگ قهرمانان اروپا
تصاویر لیگ قهرمانان اروپا
تصاویر لیگ قهرمانان اروپا
مورینیو در ادامه سخنانش با اشاره به بازی نهایی لیگ قهرمانان اروپا گفت:« بازیکنان من مدیریت میانه میدان را در اختیار داشتند و با دفاع بسیار منطقی و هنرمندانه خود اجازه ندادند بازیکنان بایرن مونیخ کاری را از پیش ببرند.»