تبیان، دستیار زندگی
یک روز، مرد فقیری، وارد مجلسی شد و صاف رفت کنار مرد مغرور و بسیار ثروتمندی نشست! مرد ثروتمند از نشستن او در کنارش خیلی ناراحت شده بود، با طعنه و کنایه‏ی فراوان گفت: «میان تو و الاغ چقدر فرق است؟!» مرد فقیر به فاصله‏ی بین خود و آن مرد ثروتمند اشاره کرد ..
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.