تبیان، دستیار زندگی
( قسمت پنجم ) ● كم و كیف انرژی روحی یا روانی موجود زنده نقش به سزایی در سرنوشت سلامتی و یا بیماری داشته به طوری كه برای تعیین كیفیت سلامتی می توان از دستگاه مخصوص برای مشاهده اشعه یا هاله های نورانی اطراف موجود زنده ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فنون ریلاكس تراپی: آرامش متعالی ( قسمت پنجم )

● كم و كیف انرژی روحی یا روانی موجود زنده نقش به سزایی در سرنوشت سلامتی و یا بیماری داشته به طوری كه برای تعیین كیفیت سلامتی می توان از دستگاه مخصوص برای مشاهده اشعه یا هاله های نورانی اطراف موجود زنده استفاده كرد.

● میزان قدرت انرژی و رنگ هاله می تواند نوع بیماری را مشخص كرده و حتی بیماری هایی كه در آینده رخ خواهد داد و این كه سیر بهبودی چگونه خواهد بود را نشان می دهد.

● اثبات انرژی روانی و هاله های اطراف آن و ارتباط آن با نوع سلامتی و بیماری نشانگر آن است كه بیماری روانی موجب بیماری جسم می شود. به همین منظور برای سلامت و بهبودی جسمی باید به سلامت و بهبودی روحی توجه شود.

● برای سلامت و بهبودی روح باید به آرامش متعالی و عرفانی رو آورده و با تكیه به منبع آرامش كه خداوند سبحان است موجب آرامش روح و تسلی خاطر شده و در نهایت موجب بهبودی بیماری جسمی می شود.

● بهترین طبیب روح و مشوق ازلی و ابدی و بهترین درمان، عشق درمانی و بهترین دارو ذكر و دعاست به طوری كه معالجه گراف روحی نیز معتقدند آنها وسیله ای بیش نیستند شفا و درمان از طرف خدا می آید.

● برای كسب آرامش روحی به طور كلی دو عمل باید انجام داد: الف) تقویت قدرت روحی و روانی ب) دمیدن روح پاك برای هدایت قدرت روحی و روانی.

● نفوذ شخصی علامت قدرت روحی و روانی است كه گاه با آرامش ظاهر موجب تقویت روحی و اعتماد به نفس خود می شویم كه این عمل اثر كوتاه مدت دارد كه گاه با افزاش قدر واقعی با نفوذ كلام و قدرت رفتاری بر دیگران تسلط پیدا كرده و باعث افزایش اعتماد به نفس واقعی شده كه اثر درازمدت را دارد و اگر هر دو با هم باشد بهتر است زیرا موجب آرامش روانی دائمی می شود.

● انتقال آرامش به دو صورت میسر می شود. الف) ارادی: با ایجاد تمركز فكر و دعا و ... ب) غیر ارادی الگوهای مغزی و احساسات یكسان انتقال آرامش از طریق انرژی روانی انجام پذیر است و ربطی به بُعد مكان و زمان ندارد این انتقال از نوع روحانی و معنوی است.

● بعد از سیر صعودی در تكامل انسانیت و قرب به خداوند رفته رفته انرژی روحی و روانی او در جهت صفات پسندیده و اخلاقی قوت می گیرد و در همین اثناء میزان انرژی و رنگ هاله به شكل بهتر تغییر پیدا می كند و به رنگ های آبی، سبز و سفید در می آید، به طوری كه رنگ هاله علما و ائمه سفید است و موجب درخشش و روحانیت چهره آنها نیز می شود و با دور شدن از خداوند هاله سیاه شده و رنگ چهره نیز از حالت درخشندگی خارج شده و به تیرگی می گراید.

● برترین قوه عشق پاك است، عشق آلودگی های درونی را می زداید و موجب تسكین روح شده و موجب پیوند با خدا گشته و با ایجاد وحدت آرامش اعجاز انگیزی تمام وجودمان را فرا می گیرد.

● از دیدگاه عرفان درد به خودی خود معنا ندارد. درمان درد، درمان نفس بیمار است برای رسیدن به آرامش باید نفس بیمار خود را معالجه كنیم و از طرفی از هوی و هوس ها دور شویم وگرنه آرامش روحی میسر نخواهد شد باید از روح پلید دوری جویید و به روح پاك و مقدس عرفانی برسیم.

● برای معالجه نفس بیمار باید هر دم مراقب حال و هوای خود باشیم تا افكار پلید نفوذ پیدا ننماید برای این منظور باید دائم ذكر بگوییم و به روح ملكوتی پیوند بخوریم و به آرامش حقیقی برسیم و برای مراقبه كلاسیك یا مدیتیشن می توانیم در محلی ساكت، راحت و صاف و كشیده بنشینم و خیلی آرام و موزون و كشیده ذكری  را بر زبان جاری كنیم و بعد از دقایقی از یك احساس آرامش باید همیشه در هر حال مصلحت و مشیت خداوند را سر لوحه كارهایمان كرده و به آن رفتار كنیم.

فنون ریلاكس تراپی: آرامش كاربردی

● هدف از آرامش كاربردی به كارگیری تمام فنون ریلاكس در هنگام روبرو شدن با موقعیت های نابهنجار است. به طوری كه اكثر افراد بعد از بهبودی و با قرار گرفتن در موقعیت های اضطراب زا مجدداً دچار تنش و بازگشت بیماری خود می شوند، بنابراین با به كارگیری آرامش كاربردی می توان خود را با جامعه هماهنگ كرد و به آرامش دائمی رسید.

● به كار گیری فنون آرامش كاربردی در اشخاص متفاوت خواهد بود كه بستگی به حساسیت های فردی و تنش های حاصله دارد. ولی به طور كلی فن به كارگیری مرحله به مرحله در شكل ساده شروع شده و به مراحل پیچیده ختم می شود.

● برای درك چگونگی شروع و ادامه این تمرین باید ارزیابی دقیقی از خود داشته باشیم و حالات روحی خود را نسبت به موقعیت های متفاوت دسته بندی كرده و از شكل ساده تا پیچیده نمره گذاری كنیم و بعد از راحت ترین موقعیت شروع به مشكل ترین موقعیت پر تنش برای رفع حساسیت زدایی اقدام كنیم.

● برای ارزشیابی باید حالات روحی فعلی و گذشته خود را با كمك گرفتن از دوستان مورد سنجش قرار داده و آنها را دقیق یادداشت كرده و بعد با حدس و گمان علل حالات روحی خود را مشخص كنیم.

● بعد از ارزیابی باید سعی كنیم با ارائه منطق راه حل مناسبی برای معمای درونی پیدا كنیم  و با تجزیه و تحلیل دقیق پنهان  به علل بدست آمده پرداخته و با راه حل مناسب نهایت كار را در نظر بگیرم. این امر موجب آن می شود كه ؟؟؟ پنهان از اعماق درون بیرون آمده و به خود آگاه برسد همین امر موجب تخلیه و آرامش روان می شود.

● بعد از مشخص شدن نكات ضعف آنها را به راحتی پذیرفته و در جهت اصلاح آن اقدام كنید تا هم مجبور به سركوب عواطف نشوید و هم با عقل و منطق در راه اصلاح آن بر آید.

● برای كسب آرامش هم به نقاط ضعف خود توجه كنید و هم به نقاط ضعف دیگران با توجه به نقاط ضعف دیگران نقاط ضعف خود را بهتر پذیرفته و در نهایت موجب افزایش اعتماد به نفس خود خواهید شد یعنی مشاهده گر زوایای روحی خود و دیگران باشید و سعی كنید هم به خود و هم به دیگران كمك كنید.

● قبل از اقدام به عمل و ارائه رفتار و كنش راحت و ریلاكس در عالم تخیلات رفتار خود را با دیگران تنظیم كنید و بعد با آمادگی روانی كامل كم كم برای اقدام به عمل آماده شوید.

● برای موفقیت بیشتر در عمل و رفتارتان می توانید صحنه های خیالی را ایجاد كنید و یا به تصویر كشیدن دیگران در صحنه تخیلی اقدام به عمل كنید و با بازسازی صحنه تخیلی حالات و رفتار خود را دقیق تر تنظیم نمایید یعنی با خودتان تئاتر بازی كنید.

● اگر در مرحله اقدام شكست خوردید و مجدداً دچار تنش شدید به مقدار كم و اندك موفقیت خود فكر كنید و از شكست به عنوان كسب تجربه یاد كنید و بعد از بازسازی صحنه مجدداً با آمادگی بیشتر اقدام نمایید و به موفقیت كامل فكر كنید.

● هر عملی را كه می خواهید انجام بدهید و با شجاعت كامل اقدام كنید و بگذارید دیگران شاكی شوند و برای دفاع از خود تلاش كنید شما با راه حل منطقی و به شكل پسندیده اعمالتان را با شوخی و مزاح هماهنگ كرده تا به شكل مردم پسندانه جلوه كند.

● در نهایت هر عملی را كه می خواهید انجام بدهید و ظیفه خود را در عمل نیك و پسندیده بدانید و عاقبت و نتیجه كار را به خداوند رحمان واگذار كنید، زیرا خداوند مصلحت ما را بهتر از خودمان می داند.

منبع: ریلاكس تراپی

تألیف: رسول فتحی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.