تبیان، دستیار زندگی
قدیمی‌ترین مدركی كه نام « انجیل برنابا» در آن به چشم می‌خورد، نوشته‌های قدیس ایرینایوس است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مقام قرآن

اسناد جاویدان (9)

مقام قرآن اسناد جاویدان 9
تورات را شاگردان مسیح منسوخ کردند

ادامه از اسناد جاویدان (8)....

موارد ذكر شده تعداد معدودی از آن اطلاعاتی است كه خود اناجیل و منابع مسیحی در ارتباط با شخص پطرس و دیگر شاگردان مسیح ذكر می كند. همان‌هایی كه دانشمندان مسیحی تا حد رسول و نبی آنان را بالا می‌برند.

در خصوص مرقس، لوقا ، یعقوب و پولس نیز منابع مسیحی اطلاعات كافی در جهت ایجاد عدم اطمینان لازم به شخصیت هر یك از آن ها ارائه می‌نماید و كفایت مطلب آن كه در انجیل متی باب 5 بند 17 و 18 گفتار مسیح چنین آمده است:
«گمان مبرید كه آمده‌ام تا تورات یا صحف انبیاء‌ را باطل سازم، نیامده‌ام تا باطل نمایم، بلكه تا تمام كنم، زیرا هر آینه به شما می‌گویم: تا آسمان و زمین زائل نشود ، همزه یا نقطه‌ای از تورات هر گز زائل نخواهد شد تا همه واقع شود»‌.

علیرغم این گفته كه در یكی از اناجیل اربعه می‌باشد همین شاگردان مسیح بخش عـمده ای از احكام تورات را منسوخ نمودند كه ماجرای آن را می‌توان در اعمال رسولان باب 15 بند 1 تا 28 مطالعه نمود و البته جالب‌تر از همة این رسولان شخصیت «پولس» می‌باشد.

فردی كه امروزه دین مسیح قائم به رفتار و گفتار او می‌باشد، كسی است كه در سال های اولیة مسیحیت با نام « شاول» از فرماندهان بزرگ یهود بوده و توسط او مسیحیان بی‌شماری تحت شكنجه قرار گرفتند تا از دین مسیح دست بردارند.

او بنا به گزارش تاریخ تعداد بی‌شماری از مسیحیان را تحت شكنجه به قتل رسانید و سپس در یك چرخش اسرار آمیز! از دین یهود خارج شد و مسیحی گشت و آن هم از سران مسیحیت! آن گونه كه در اسناد مسیحیت و كتب تاریخ بیان شد و قبلاً نیز ذكر گردید، تعداد كتاب های نوشته شده توسط شاگردان و حواریّون مسیح و تابعان آن ها بیشتر از چهار جلد بوده است كه البته توسط كلیسا،آن كتاب ها جمع آوری گردیده و غیر قانونی اعلام شده است.

البته تا سال ها پس از این اقدام كلیسا، نسخه‌هایی از دیگر انجیل‌ها و یا نوشته‌های شاگردان مسیح در دست مسیحیان وجود داشته است. از جمله این كتاب ها و یا اناجیل می‌توان به «انجیل برنابای رسول» اشاره كرد وی كه عموزادة مرقس و یكی از شاگران مسیح بوده در انجیل خویش، خود را یكی از حواریّون دوازده گانة مسیح می‌داند ( باب 14 آیه 13 ) و در بسیاری موارد خود را یكی از نزدیك‌ترین یاران آن حضـرت قلـمداد می‌كند و می‌گوید كه مسیح به او فرموده است تا زندگیش را بنویسد( باب 221 ). او در اول و آخر انجیلش اظهار می‌دارد كه با پولس مخالف است و تعالیم او را شیطانی می‌داند.

قدیمی‌ترین مدركی كه نام « انجیل برنابا» در آن به چشم می‌خورد، نوشته‌های  قدیس ایرینایوس است كه حدود سال های 120 تا 140 میلادی تولد یافته و در حدود سال 202 میلادی در گذشته است.

دایرة المعارف انگلیسی (چاپ‌سیزدهم) جلد دوم صفحات 179 و 180 در مادة «اپوكریفال لیترچر»تعداد زیادی از كتاب‌های مقدس صدر مسیحیت را كه اكنون متروك مانده را نام می‌برد و پنج تای آن ها را كه عبارتند از: انجیل اندریو ، انجیل برنابا ، انجیل برتلما ، انجیل جیمس ( یعقوب ) و انجیل تدایوس را جداگانه نام می‌برد و می‌گوید این پنج انجیل از طرف پاپ جلاسیوس اوّل ممنوع اعلام شد و پاپ مذكور دستور مخصوصی در این باره صادر كرده است چرا كه علیرغم این احكام صادره باز هم مردم به اناجیل ممنوعه روی می‌آورده‌اند باید به این نكته توجه داشت كه پاپ جلاسیوس اوّل از سال 492 تا سال 496 میلادی یعنی حدود  یكصد سال قبل از بعثت پیامبر اسلام (ص)دارای منصب پاپ بوده است.

البته قابل توجه محققین و پژوهندگان خواهد بود كه بدانند این موضوع از چاپ‌های اخیر دایرة المعارف انگلیسی حذف شده است و درصورت نیاز به رجوع به این بحث می‌توانند به چاپ سیزدهم و قبل از آن در كتابخانه‌ها مراجعه نمایند.

تحقیقات بر روی منابع مسیحی و تاریخی نشانگر آنست كه « انجیل برنابا» تا اواخر قرن نهم میلادی ( قرن سوم هجری ) متداول بوده است تا این كه اسقف فوتیوس كه از سال 858 تا 886 میلادی اسقفی استانبول را داشت، مجدداً‌ این انجیل را تحریم نمود. سالیان سال گذشت و این انجیل در كتابخانه‌های سری كلیسا نگهداری شد ولی طی یك رخداد تصادفی در اختیار كشیشی قرار گرفت و اكنون نیز ترجمه‌های مختلفی از آن در اختیار می‌باشد. داستان چگونگی به دست آمدن آن و اطلاعات تاریخی و اثبات سندیت آن در مقدمة« ترجمة انجیل برنابا» به فارسی و همچنین در مقدمة كتاب زن زیادی اثر جلال آل احمد بسیار خواندنی است. این انجیل نه تنها از داستانها و اساطیر و افسانه‌های غیر واقعی كه در اناجیل دیگر به وفور یافت می شود، خالی است  بلكه كلام عرفانی مسیح را به نحو احسن به خواننده منتقل می‌نماید و این در حالی است كه  بارها از زبان مسیح  به ظهور پیامبر اسلام (ص)نیز مژده می‌دهد و خصـوصیات وی را از زبان مسیـح(ع) اعلام می‌دارد و احتمال قریب به یقین می‌رود كه عامل مترود نمودن این انجیل و برخی دیگر از نوشته‌ها و اناجیل ممنوع شده توسط كلیسا همین اذعان به ظهور پیامبر اسلام (ص) بوده باشد .

ادامه در مطلب کدام دین؟(1)

نوشته محسن سید اسماعیلی

مقام قرآن اسناد جاویدان 9

بخوانید انسان 1

بخوانید عقل ووحی 1

بخوانید علم و دین 1

بخوانید دین شناسی 1

بخوانید اسناد جاویدان 1


تنظیم : صادقی