تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت می توانید در یک محیط پویا شکل دلخواهی را با بردارهای انتقال متفاوت منتقل کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتقال

انتقال

توضیح:

در شکل زیر دو روباه را می بینید که یکی از آن ها از انتقال دیگری به وجود آمده است و می توان با حرکت دادن نقطه ی آبی واقع در نوک ﭘیکان یا حرکت دادن روباه سمت ﭼﭗ جهت انتقال را تغییر داد.

فعالیت:

با کشیدن اجزایی از شکل که قابلیت جا به جایی دارند، مفهوم انتقال را تجربه کنید. مشاهداتتان توضیح دهید.

1. دو تصویر روباه را از نظر شکل، موقعیّت، اندازه، جهت، ... با یکدیگر مقایسه کنید.

2. چه شباهت ها و تفاوت هایی در این دو شکل وجود دارد؟

3. چه رابطه ای میان بردار و شکل ها وجود دارد؟

دریافت پاسخ