تبیان، دستیار زندگی
این آکواریوم در آتلانتای آمریکا واقع است که 8 میلیون گالن آب و بیش از 100000 گونه آبزی را دربر گرفته می گیرد. این آکواریم مجهز به بزرگترین درمانگاه آبزیان دنیا است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بزرگترین آکواریم دنیا

این آکواریوم در آتلانتای آمریکا واقع است که 8 میلیون گالن آب و بیش از 100000 گونه آبزی را دربر گرفته می گیرد. این آکواریم مجهز به بزرگترین درمانگاه آبزیان دنیا است. از ویژگی های بارز آن می توان به وجود دالانها، اتاقک ها و محلهایی زیر آکواریم با نماهای بسیار زیبا را نام برد. از گونه های بارز می توان به نهنگهای سفید، دلفین ها، کوسه سفید و کوسه وال ها اشاره کرد که این نوع کوسه پلانکتون خار بوده و تا طولی برابر یک اتوبوس رشد می کند.

 • 8
  8
 • 7
  7
 • 575
  575
 • 16
  16
 • 6
  6
 • 5
  5
 • 4
  4
 • 3
  3
 • 2
  2
 • 1
  1
 • 56
  56
 • 25
  25
 • 24
  24
 • 23
  23
 • 22
  22
 • 21
  21
 • 20
  20
 • 19
  19
 • 18
  18
 • 17
  17
 • 15
  15
 • 14
  14
 • 13
  13
 • 12
  12
 • 11
  11
 • 10
  10
 • 9
  9

تنظیم برای تبیان: محسن مرادی