تبیان، دستیار زندگی
یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ‏کس نبود. یک روز ماهی و قورباغه توی دریاچه بازی می‏کردند که یک مرتبه، یک موج بزرگ، ماهی را بلند کرد و انداخت توی ساحل. ماهی بیرون از آب نمی‏توانست نفس بکشد قورباغه با عجله پیش ماهی رفت. قورباغه هم در آب می‏توانست نفس بکشد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.