تبیان، دستیار زندگی
110 نکته مفید برای زندگی شیرین
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همسران خوشبخت

همسران خوشبخت

"عشق"، مقدمه یک ازدواج است که می تواند ثمره های نیکو و سعادتی لذّت بخش را به همراه آورد به شرط آن که بفهمیم چیست ؟از کدام زاویه زندگی باید به آن نگریست؟

"عشق"، یعنی مراقبت از یک انسان دیگر ، یعنی مهر اصیل و بی چشم داشت ، یعنی حضور در وقت نیاز . باید بپذیریم تا بتوانیم همسری حمایت کننده باشیم . اما باید دریافت چه موقع لزوم این حمایت احساس می شود تا بتوان ابراز کرد . برای نیل به این منظور باید خودمان را بشناسیم ، تفاوت های میان خود و همسرمان را دریابیم و واقع بینانه به آن ها بنگریم تا بتوانیم در هر شرایطی عکس العمل مناسب ارائه دهیم تا از هم دلسرد نشویم و همچنان به عشق خود پایدار بمانیم.

باید توجّه داشت که مردها و زن ها از سرزمینی جدا و از سیاره ای دیگر آمده اند و تفاوت های میان آن ها کاملا طبیعی و مقبول است ؛ اما اگر بدون اطلاع از این تفاوت ها در زندگی زناشویی ، رو در روی یکدیگر بایستیم چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا این زندگی نیست که از هم می پاشد؟ عشق سرد می شود و بودن درکنار هم دیگر آن لذت و آرامش همیشگی را نخواهد داشت ، این همان نتیجه ای است که عاید شما می شود .

ما به اشتباه گمان می کنیم که اگر همسرمان ما رادوست دارد باید به گونه ای با ما رفتار کند یا واکنش دهد که وقتی ما کسی را دوست داریم با او رفتار می کنیم . این ها همه ناشی از عدم اطلاع درباره تفاوت هایی است که میان زوج ها وجود دارد. اگر ما این تفاوت ها را فراموش کرده باشیم باید انتظار روابطی لبریز از اصطکاک و اختلاف را نیز داشته باشیم .

تنها زمانی شکوفایی عشق در زندگی یک زوج پایدار می گردد که آن ها تفاوت های میان خود را شناخته و به آن ها احترام بگذارند .

از همین حالا شروع کرده و این تفاوت ها را یادداشت کنید آن ها را به جایی نصب کنید تا همیشه ببیند و به خاطر بسپارید

فراموش نکنید که پیش از شروع این کار باید ابتدا خودتان را بشناسید . این شرط اوّل برای رسیدن به موفّقیت است ، باید با خودمان آشتی کنیم تا صلح در زندگی مان برقرار شود.

نگرانی ها را کنار بگذارید تا با ذهنی باز از تفاوت های میان خود و همسرتان استقبال کنید.

قسمتی از کتاب همسران خوشبخت/ تألیف مینا الله وردی


جهت سفارش کتب خانواده کلیک کنید

جهت خرید از فروشگاه اینترنتی تبیان کلیک کنید