تبیان، دستیار زندگی
در عصری که طراحی ها به کمک کامپیوتر انجام می شود، باور کردن این که هرگونه تکنیک قرن 19 هنوز برای انجام کاری استفاده شود مشکل است، اما blueprinting جزء این تکنیک هاست. این کلمه، در حقیقت به ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چرا blueprint ها آبی هستند؟

در عصری که طراحی ها به کمک کامپیوتر انجام می شود، باور کردن این که هرگونه تکنیک قرن 19 هنوز برای انجام کاری استفاده شود مشکل است، اما blueprinting جزء این تکنیک هاست. این کلمه، در حقیقت به چیزی بیش از تکثیر دوباره یک طرح دلالت می کند و تقریباً هر نوع نقشه (طرح) اصلی را شرح می دهد. چطور است بیشتر پیش برویم؟

Blueprint ها چگونه ساخته می شوند؟

فرآیند blueprinting، چیزی شبیه این است: ابتدا یک طراح یا نقشه کش روی یک کاغذ رسم یا یک پارچه ی رسم، طرح اصلی را می کشد.

طرح اصلی

این ترسیم در وهله اول روی یک کاغذ blueprinting که اصلاح شیمیایی شده، گذاشته می شود. تا چند لحظه دیگر به سراغ شیمی این کاغذ هم می رویم.

طرح اصلی blueprinting را روی کاغذ  برمی گردانیم

برای چند دقیقه، یک نور روشن به کاغذ، تابانده می شود.

به آن نور می تابانیم

سپس کاغذ blueprinting در یک محلول فرو می رود. در این جاست که همه جای کاغذ به جز جایی که طرح اصلی مانع عبور نور شده بود، آبی می شود. سپس کاغذ blueprint شسته و خشک می شود و در نتیجه، یک طرح کاملاً متضاد طرح اصلی، ایجاد می شود، چند میلیمتر کمتر یا بیشتر، بعد از شستن و خشک کردن.

blueprint پایانی

شیمی blueprinting