تبیان، دستیار زندگی
( قسمت چهارم ) ● تصورات و تخیلات الگوهای ذهنی هستند كه بر كنش و رفتار هر شخص اثر مستقیم دارد كه حالات روحی، شخصیت و حساسیت هر فرد را در بر می گیرد. ● الگوهای ذهنی ناهماهنگ شخص از خود نسبت به محیط می تواند حالات ر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فنون ریلاكس تراپی: تخیلات ذهنی آرام بخش ( قسمت چهارم )

● تصورات و تخیلات الگوهای ذهنی هستند كه بر كنش و رفتار هر شخص اثر مستقیم دارد كه حالات روحی، شخصیت و حساسیت هر فرد را در بر می گیرد.

● الگوهای ذهنی ناهماهنگ شخص از خود نسبت به محیط می تواند حالات روحی او را دچار اختلال و شخص را حساس و شكننده كند و در اثر كمترین استرس دچار تنش و بیماری های روان – تنی شود.

● یك تصور عمیق از الگوی ذهنی مناسب می تواند یك شخصیت برتر را با اعتماد به نفس و تسلط و مقاوم نمودن روح ، در اعماق وجودمان شكل بدهد. همواره شخص با یك دید برتر می تواند بر امور تسلط  داشته باشد و این اعتماد به نفس موجب آرامش روانی شخص شود.

● الگوهای ذهنی ایجاد شده در ذهن، بستگی به موقعیت اجتماعی و دگرگونی های محیطی و حتی وضع ظاهری و در نهایت تفسیر ما از زندگی دارد و خلق این الگوهای ذهنی در ارائه تنش و آرامش مؤثر است.

● قوی ترین قوه "مخیله"  است زیرا بدون وقفه و 24 ساعته حتی بدون حضور محرك كار می كند و اثرات عمیقی در نگرش و تفكر و حالات روحی ما دارد.

● درد و درمان بستگی به امید و دید مثبت  و منفی شخص دارد زیرا در دید منفی و ناامیدانه، حالات درد و بیماری ما تصوارت رنجوری بدن ملكه ذهن می شود و در دید مثبت شفا و سلامت و تندرستی ملكه ذهن می گردد.

● ملكه ذهن مثبت یا منفی به اعماق درون نفوذ می كند و در آن صورت خواسته یا ناخواسته اعمال بدن را تحت تأثیر قرار می دهد.

● برای ورود الگوهای ذهنی به اعماق درون، باید در حالات خلسه و از خود بی خود شدن قرار گرفت و هر چقدر عمر خلسه بیشتر باشد الگوهای ذهنی شدید در اعماق درون حكاكی می شود.

● ارسال الگوهای ذهنی شدید در اعماق درون به دو صورت امكان پذیر است :

الف) طبیعی : مانند عشق، ایمان، ترس، دعاهای شبانه ، ...

ب) مصنوعی : فیكس چشمها، بی حسی عضلات، بی حركتی بدن و ...

● برای كسب آرامش روحی بعد از ریلكس تن،  باید به تخیلات و امیدها  و آرزوها و خاطرات شیرین پرداخت تا روح ارضا شود. تصور زیارتگاه ها و اماكن مقدس به روح آرامش عمیق تری می دهد.

● در تصورات و تخیلات دسترسی به غیرممكن ها روح را ارضا می كند و یك شخصیت برتر در بازسازی و تكامل روحی می شود و در نهایت موجب تقویت و آرامش روحی می گردد.

● "تصورات" می تواند  یكی از قوی ترین اثرات آرامش را داشته باشد زیرا می توان در هر موقعیتی این تكنیك را به كار گرفت.

فنون ریلكس تراپی: بیوفیدبك آرامشbio-feedback

● بیوفیدبك حالتی است كه شخص آگاهانه به حالت ها و احساسات قبلی خود برگشت می نماید تا بتواند احساسات خود را عمیقاً درك كند و آنها را تحت كنترل ارادی خود بگیرد.

● در مغز مراكزی وجود دارد كه نسبت به احساسات برانگیخته می شود تا بتواند هماهنگی لازم را برای برقراری تعادل ایجاد كند . برای هماهنگی دقیق تر درون و برون این مراكز معكوس یا متضاد دارند كه نسبت به احساسات متضاد برانگیخته می شود، مانند سیری، گرسنگی، خشم و شادی، سرما و گرما؛ مغز با توازن این دو مركز، توازن و تعادل را ایجاد می كند.

● برای توازن و تعادل روحی و جسمی باید بتوان این احساسات را به صورت ارادی و خود آگاهانه بیدار كرد و افزایش یكی از این دو حس متضاد به حالت توازن و آرامش روحی رسید.

● برای بیداری احساسات باید در حافظه این احساسات را بایگانی و نگه داشت تا در صورت لزوم با بیداری یكی از دو حس متضاد بتوان حالات تعادل و آرامش را ایجاد كرد.

● بعد از بیداری احساسات می توان احساسات خوشایند را تقویت و احساسات ناخوشایند را كمی تضعیف كرد تا احساس نشاط و آرامش دائمی برقرار شود.

● برای بیداری احساسات و حالات روحی باید ابتدا چرخش آگاهی به احساسات فیزیكی و یا احساسات فعلی كرد. سپس مرحله به مرحله احساسات قلبی را بیدار كرده و آنها را در حافظه ذخیره كرده تا در صورت لزوم بتوان با دسترسی به حافظه احساسات مورد نظر را بیدار كرد.

● گاه احساسات به صورت سمبلیك در ضمیر ناخودآگاه نقش می گیرند و برای كنترل این احساسات می توان به عمل خواسته یا نیت كردن احساسات سمبلیك را بیدار كرد و آنها را تحت كنترل در آورد.

● بیوفیدبك در چهار مرحله است بعد از تسلط كامل در هر چهار مرحله می توان به سرعت احساسات را در هر موقعیت بیدار نموده و جسم و روح را تحت كنترل گرفت و نهایتاً به تعادل روحی و آرامش رسید.

● برای كنترل بهتر احساسات متضاد باید به صورت تسلسلی و پشت سرهم بیدار شوند تا وجه التفاوت این دو حس بهتر درك شده و راحت تر بتوان آنها را بیدار و ایجاد توازن و تعادل روحی كرد.

● تمرینات ابتدا باید با حوصله و دقیق سپس رفته رفته با سرعت بیشتر انجام شود و با تكرار تمرین می توان دو احساس متضاد را در حافظه حكاكی كرد و به سهولت آنها را به یاد آورد و كاملاً به شكل واقعی و حقیقی آنها را بیدار كرد.

● با گسترش آگاهی بر احساسات واقعی و حتی كاذب می توان به كنترل شدیدتری رسید به طوری كه اعمال خارق العاده را با كنترل ذهنی به انجام رساند و این است اسرار كار یوگیها؛

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.