تبیان، دستیار زندگی
خبرگان و شرایط رهبرى
خبرگان و شرایط رهبرى
خبرگان و شرایط رهبرى
نمایندگانِ مجلس خبرگان به رهبر و ولیِّ فقیه, مشروعیت نمى دهند و نیز از دیگر فقهاى واجد شرایط, سلب مشروعیت و صلاحیت نمى کنند بلکه به یکى از آنان که اصلح و انسب مى دانند مسئولیت اجتماعى مى دهند و چون رهبر طبق عقیده شیعه و سنى در هر زمان نباید بیش از یک نفر
امام و شورای نگهبان
امام و شورای نگهبان
امام و شورای نگهبان
امام خميني(ره) در سخنراني‌ها و پيام ‌هاي مختلفي با اشاره به فصل الخطاب بودن نظر شوراي نگهبان بر لزوم پذيرش آن توسط همه گروه‌ها، احزاب و افراد تاكيد ورزيده‌اند.گزيده‌اي از فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي درباره تمكين مسئولان ، احزاب و گروه‌ها به قانون و ف
شورای نگهبان در کشورهای دیگر
شورای نگهبان در کشورهای دیگر
شورای نگهبان در کشورهای دیگر
از دير باز برخي گروه­ها، موضوعات مربوط به حقوق اساسي ونهادهاي سياسي را براي جلب افكار عمومي وارد عرصه مطبوعاتي كرده­اند. اين گروه­ها اصول مربوط به نظارت شوراي نگهبان در قانون اساسي را اصولي غير دموكراتيك قلمداد كرده و همواره در صدد محدود كردن نقش نظارتي