• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/08/18
  • تاريخ :

صدای پای سهراب در كرواسیترجمه مجموعه شعر صدای پای آب سهراب سپهری در نمایشگاه كتاب زاگرب «اینتر لیبر» عرضه می شود.

ایسنا- صدای پای آب در ۱۰۰ صفحه توسط دكتر ابتهاج نوائی به زبان كرواتی ترجمه و توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با مشاركت وزارت فرهنگ كرواسی در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه منتشر شده است.

نمایشگاه بین المللی كتاب زاگرب اینتر لیبر از معتبرترین نمایشگاه ها در اروپای شرقی و در تقویم نمایشگاهی كشور كرواسی، رویدادی مهم و قابل توجه است كه همه ساله در مجموعه نمایشگاه های زاگرب موسوم به «وله سایم» برپا می شود.

گفتنی است این نخستین اثر از شاعران ایرانی است كه به زبان كرواتی ترجمه می شود.

UserName