تبیان، دستیار زندگی
از بدان انتظار مردانگی و نیکی نداشته باش! در مقابل پیش آمدها شکیبا باش ! از مردم روی مگردان و با آنها بی اعتنا مباش! با غرور و تکبر با دیگران رفتار مکن!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بخوانید و باور کنید

خواندنی

1- فرزندم هیچ کس و هیچ چیز را با خداوند شریک مکن!

با پدر و مادرت بهترین رفتار را داشته باش!

بدان که هیچ چیز از خداوند پنهان نمی ماند!

نماز را آنگونه که شایسته است بپادار!

اندرز و نصیحت دیگران را فراموش مکن!

از بدان انتظار مردانگی و نیکی نداشته باش!

از مردم روی مگردان و با آنها بی اعتنا مباش!

با غرور و تکبر با دیگران رفتار مکن!

در راه رفتن میانه رو باش!

بر سر دیگران فریاد مکش و آرام سخن بگو!

از طریق اسماء و صفات خداوند او را بخوبی بشناس!

به آنچه دیگران را اندرز می دهی خود پیشتر عمل کن!

سخن به اندازه بگو!

حق دیگران را به خوبی اداء کن!

راز و اسرارت را نزد خود نگاه دار!

به هنگام سختی دوست را آزمایش کن!

با سود و زیان دوست را امتحان کن!

با بدان و جاهلان همنشینی مکن!

با اندیشمندان و عالمان همراه باش!

در کسب و کار نیک جدّی باش!

بر کوتاه فکران و ضعیفان اعتماد مکن!

با عاقلان ایماندار مدام مشورت کن!

سخن سنجیده همراه با دلیل را بیان کن!

روزهای جوانی را غنیمت بدان!

هم مرد دنیا و هم مرد آخرت باش!

سیب

یاران و آشنایان را احترام کن!

با دوست و دشمن خوش اخلاق باش!

وجود پدر و مادر را غنیمت بشمار!

معلم و استاد را همچون پدر و مادر دوست بدار!

کمتر از درآمدی که داری خرج کن!

در هم ی امور میانه رو باش!

گذشت و جوانمردی را پیشه کن!

هر چه که می توانی با مهمان مهربان باش!

در مجالس و معابر چشم و زبان را از گناه باز دار!

بهداشت و نظافت را هیچگاه فراموش مکن!

هیچگاه دوستان و هم کیشان خود را ترک مکن!

فرزندانت را دانش و دینداری بیاموز!

به هنگام سخن متین و آرام باش!

در هر کاری از دست و پای راست آغاز کن!

سوارکاری و تیراندازی و ... را فراگیر!

با هر کس به اندازه درک او سخن بگو

به کم گفتن و کم خوردن و کم خوابیدن خود را عادت بده!

آنچه را که برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند!

هر کاری را با آگاهی و استادی انجام بده!

گل

نا آموخته استادی مکن!

با ضعیفان و کودکان سرّ خود را در میان نگذار!

چشم به راه کمک و یاری دیگران مباش!

از بدان انتظار مردانگی و نیکی نداشته باش!

هیچ کاری را پیش از اندیشه و تدبر انجام مده!

کار ناکره را کرده خود مدان!

اعجاز علمی

تنظیم برای تبیان: کهتری

مقالات مرتبط

باورهایی برای زندگی بهتر!

زندگی به روش آدمیزاد

فردای دیروزت را در یاب

خودتان باشید

زندگی تان را هدایت کنید!

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.