تیم کشتی فرنگی کشورمان با کسب چهار مدال طلا ، یک برنز ، و کسب 60 امتیاز دوباره توانست با اقتدار بر بام آسیا بایستد........
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کشتی ایران بر بام آسیا(عکس)

تیم کشتی فرنگی کشورمان با کسب چهار مدال طلا ، یک برنز و کسب 60 امتیاز دوباره توانست با اقتدار بر بام آسیا بایستد. تصاویری از قهرمانی دلاورمردان ایرانی را اینجا ببنید.

 • کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
  کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
 • کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
  کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
 • کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
  کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
 • کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
  کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
 • کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
  کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
 • کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
  کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
 • کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
  کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
 • کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
  کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
 • کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
  کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
 • کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
  کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
 • کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
  کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
 • کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
  کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا
تنظیم برای تبیان: رضا سیگاری