تبیان، دستیار زندگی
كرم‌های خاكی از آن جهت كه با كندن سوراخ در زمین باعث مخلوط شدن خاك می‌شوند، مفید هستند. همچنین این كرم‌ها باعث فرورفتن برگ‌ها داخل خاك می‌شوند و به این ترتیب باعث تقویت خاك می‌گردند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نگه‌داری كرم خاكی

كرم‌های خاكی از آن جهت كه با كندن سوراخ در زمین باعث مخلوط شدن خاك می‌شوند، مفید هستند. همچنین این كرم‌ها باعث فرورفتن برگ‌ها داخل خاك می‌شوند و به این ترتیب باعث تقویت خاك می‌گردند. شما به

نگه‌داری كرم خاكی

بطری پلاستیكی

قیچی

سنگریزه

خاك

قیف (به دلخواه)

شن

برگ‌های خشك شده

ظرف پلاستیكی هم عرض با بطری پلاستیكی

كیسه پلاستیكی سیاه (به دلخواه)

احتیاج دارید.

نگه‌داری كرم خاكی

١- قسمت بالای بطری را قیچی كنید.

نگه‌داری كرم خاكی

٢- یك لایه سنگریزه داخل بطری بریزید.

نگه‌داری كرم خاكی

٣- یك لایه خاك روی آن قرار دهید. (ممكن است برای این كار به یك قیف احتیاج داشته باشید.)

نگه‌داری كرم خاكی

٤- روی آن یك لایه شن بریزید. (ممكن است برای این كار به یك قیف احتیاج داشته باشید.)

نگه‌داری كرم خاكی

٥- لایه‌های خاك و شن را تا جایی كه تقریباً بطری پر شود تكرار كنید. به مقدار كافی آب اضافه كنید تا لایه‌های خاك كاملاً خیس شود ولی نه خیلی زیاد كه كرم‌هایتان غرق شوند.

نگه‌داری كرم خاكی

٦- روی خاك چند كرم قرار دهید و روی آن را با برگ‌های مرده بپوشانید. ته ظرف پلاستیكی چند سوراخ ایجاد كنید، آن را برعكس كنید و مانند یك در روی بطری قرار دهید.

راهنمایی

كرم‌ها از نور و روشنایی خوششان نمی‌آید پس بطری را درون یك كمد قرار دهید یا دور آن را با پلاستیك سیاه بپوشانید. اگر كرم‌هایتان به برگ بیش‌تری احتیاج پیدا كردند برایشان برگ بریزید.

نگه‌داری كرم خاكی

برای لایه‌های خاك چه اتفاقی می‌افتد؟

بازگشت