اگر كسى از انسان بخواهد چیزى به او بدهد، مكروه است او را ردّ نماید هرچند گمان كند فقیر نیست
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه "صدقه" بدهیم

صدقه دادن

 

مسأله 1: صدقه دادن از كارهاى مستحب است و در روایات اسلامى سفارش زیادى برآن شده، چنانچه در حدیث شریف آمده: (صدقه موجب زیادى مال، دفع بلا و سبب شفا، میشود).

 

مسأله 2: صدقه در صورتى موجب ثواب است كه صدقه دهنده، قصد قربت و نزدیکی به خدا را داشته باشد .

 

مسأله 3: چنانچه به قصد صدقه، مال خود را به كسى بدهد و او نیز به همین قصد آن را بگیرد، صدقه واقع میشود و بعد از آنكه فقیر صدقه را گرفت، صدقه دهنده نمیتواند آن را برهم زده و مال خود را مسترد دارد.

 

مسأله 4: كسى كه سیّد نیست نمیتواند زكات خود را به سید بدهد و در زكات فطره نیز احتیاط آن است که صدقه را به سید ندهد ، اما نسبت به صدقه‏هاى مستحب و دیگر صدقه‏هاى واجب، غیر سیّد میتواند به سیّد بپردازد.

 

مسأله 5: صدقه مستحب را میتوان به شخص ثروتمند، همه فرقه های مسلملنان و حتی به کفار داد .

 

مسأله 6: اگر انسان چیزى را به فقیر صدقه دهد، بعضى فرموده اند: نمیتواند آن را از او بخرد، یا به عنوان هدیه قبول كند، ولى بنا بر مشهور مكروه است، البته این در صورتى است كه آن صدقه، زكات نباشد وگرنه جایز نیست، زیرا سبب تضییع حقوق فقیر میشود.

 

مسأله 7: اگر كسى از انسان بخواهد چیزى به او بدهد، مكروه است او را ردّ نماید هرچند گمان كند فقیر نیست و برخی گفته اند رد کردن سائل خلاف احتیاط است.

 

مسأله 8: گدایى كردن و  در صورت احتیاج، مكروه و در صورتى كه احتیاج نداشته باشد، بعید نیست حرام باشد.

 

مسأله 9: مستحب است، انسان واسطه رساندن صدقه شود و صدقه مستحب را اگر مخفى بدهد، بهتر است مگر به جهتى، علنى دادن بهتر باشد.

 

مسأله10: مستحب است انسان زیاد صدقه بدهد، به ویژه در اوایل روز و اوایل شب و همچنین مستحب است دستى را كه با آن صدقه داده، ببوسد.

 

مسأله 11: مستحب است انسان، در صدقه دادن، قوم و خویش و همسایگان را بر دیگران مقدم بدارد. 

 

رساله توضیح المسایل

تنظیم شده توسط : موسوی

 

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.