تبیان، دستیار زندگی
این گیاه در بسترهای خز های خشك شده می‏روید. دروزرا از بالا شبیه یك قطره درشت سرخرنگ و براق به عرض 5 تا 10 سانتیمتر است‏ .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شبنم خورشید

 • شبنم خورشید
  شبنم خورشید
 • شبنم خورشید
  شبنم خورشید
 • شبنم خورشید
  شبنم خورشید
 • شبنم خورشید
  شبنم خورشید
 • شبنم خورشید
  شبنم خورشید
 • شبنم خورشید
  شبنم خورشید
 • شبنم خورشید
  شبنم خورشید
 • شبنم خورشید
  شبنم خورشید
 • شبنم خورشید
  شبنم خورشید
 • شبنم خورشید
  شبنم خورشید
 • شبنم خورشید
  شبنم خورشید
دروزرا [Drosera] یا شبنم خورشید [sundew]

این گیاه در بسترهای خز های خشك شده می‏روید. دروزرااز بالا شبیه یك قطره درشت سرخرنگ و براق به عرض 5 تا 10 سانتیمتر است‏ . بر گهای گرد و پهن آن كه هر یك بر روی ساق های جداگانه قرار گرفته، سرخ و كرك دار هستند و قسمت پایین آنها و ساقه سبز رنگ است. گل این گیاه سفید رنگ است و بر روی ساقه 10 سانتیمتری كه از میان رستنگاه ساق ههای بر گها خارج می‏شود، می‏شكفد.

این گیاه نیز برای شكار حشرات از بر گهای خود استفاده می‏كند. تارهای متعدد سوزنی شكل بر روی برگ وجود دارند كه نوك هر یك از آنها یك قطره ماده چسبناك وجود دارد كه شبیه قطره شبنمیا شهدی شیرین به نظر می‏رسد. ‏ این قطر ه‏ها، حشراتی چون پشه، مگس و انواع حشرات را به سوی خود جذب می‏كند.

فرود حشره بر روی یك قطره، موجب چسبیدن او بر آن شده و حشره با تقلا برای آزادشدن، بیش از پیش خود را به دام می‏اندازد.

گل این گیاه سفید رنگ است و بر روی ساقه 10 سانتیمتری كه از میان رستنگاه ساق ههای بر گها خارج می‏شود، می‏شكفد.

پس از اینكه حشره تسلیم شد، تارها به ترشح شیرهای پر از آنزیم می‏پردازند كه حشره را هضم و جذب می‏كند.‏ گاهی تمام برگ به آهستگی به دور شكار می‏پیچد و كار هضم حدود 2 روز طول می‏كشد.  سپس برگ گشوده شده و باقیمانده حشره همراه با باد از برگ جدا می‏شود.

تنظیم:خرازی

*************************************

مطالب مرتبط

وحشت در مرداب!

جانوران خونگرم

من یوزپلنگ هستم

پروانه و بید

آنها در همه جای دنیا زندگی می‌کنند

مارهای ناشنوا

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.