تبیان، دستیار زندگی
مسأله ای واقعی برای آشنایی با کاربرد مفهوم دایره محیطی و محاطی راسک، نیک شهر و چابهار سه شهر در استان سیستان و بلوچستان هستند. اگرچه در هر یک از این شهرها درمانگاه وجود دارد و نیازهای فوری و اولیه بیماران را رفع می کند، ولی این منطقه به بیمارستانی با امک
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محل یاب بیمارستان

fb4g

مسأله ای واقعی برای آشنایی با کاربرد مفهوم دایره محیطی و محاطی

راسک، نیک شهر و چابهار سه شهر در استان سیستان و بلوچستان هستند. اگرچه در هر یک از این شهرها درمانگاه وجود دارد و نیازهای فوری و اولیه بیماران را رفع می کند، ولی این منطقه به بیمارستانی با امکانات پیشرفته پزشکی مانند امکان پیوند اعضا و تحقیقات پزشکی نیازمند است. تصور کنید قرار است چنین بیمارستانی برای دسترسی این سه شهر و سایر روستاها و مناطق اطراف ساخته شود. از شما خواسته شده است که بهترین موقعیت ها را برای ساخت بیمارستان تعیین نمایید.

برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید.

مترجم: منصوره فروزان