تبیان، دستیار زندگی
هنگامی كه درباره ی گیاهان گوشتخوار فكر می كنیم، نباید تصور كنیم كه این گیاه یك تاك رونده ى عظیم الجثه است كه می تواند سگی را در میان شاخ و برگ خود بفشارد یا گل غول پیكری است كه یك جهانگرد بخت برگشته را می بلعد!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وحشت در مرداب!

گیاهان گوشت خوار

هنگامی كه درباره ی گیاهان گوشتخوار فكر می كنیم، نباید تصور كنیم كه این گیاه یك تاك رونده ى عظیم الجثه است كه می تواند سگی را در میان شاخ و برگ خود بفشارد یا گل غول پیكری است كه یك جهانگرد بخت برگشته را می بلعد!

گیاهان گوشتخوار درواقع كوچك هستند و غذای آنها هم از حشرات كوچك تشكیل می شود. گیاهان حشره خوار انواع بسیار متنوعی دارند.

گیاهان گوشت خوار

اما چرا یك گیاه حشره می خورد؟ مگر نه اینكه گیاهان مواد غذایی را از خاك دریافت می كنند؟ پاسخ این است كه گیاهان حشره خوار در زمین هایی مانند مرداب ها یا لجنزارها رشد می كنند كه خاك آن از نظر مواد مغذی بسیار فقیر است. این گیاهان برای دریافت نیتروژن و مواد مغذی دیگر، به شكار حشرات و استفاده از مواد موجود در آنها پرداخته و برای این منظور تكامل یافته اند.

گیاهان گوشت خوار

بسیاری از افراد هنگام صحبت از گیاه حشره خوار به یاد ونوس مگس خوارمی افتند.

گیاهان گوشت خوار

این گیاه در مرداب ها می روید و از جمله گیاهانی است كه می توان در گلخانه نیز پرورش داد. تلَه ی این گیاه از دو برگ تشكیل شده كه مانند كفه های صدف باز و بسته می شوند. به محض اینكه حشره ای محرك های درخشان این برگ ها را لمس كند، تله بسته می شود و تا زمان هضم حشره، بسته باقی می ماند.

در قسمت های بعدی حتما  ما را همراهی کنید

تنظیم :خرازی

********************************

مطالب مرتبط

جنگلی زیر آب

غول های درختی

گلهای عظیم الجثه

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.