تبیان، دستیار زندگی
اعتماد به نفس آن است که باور داشته باشید می توانید وتوانایی ان را دارید که تمام توانتان رابه کار بگیرید و شرایط واوضاع زندگی را آن گونه که مطلوب ودلخواه شماست تغییر دهید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زیر چترخودباوری

اعتماد به نفس

اغلب مردم معنای واقعی کلمه ی "اعتماد به نفس"را به خوبی درک نمی کنند ... به همین دلیل آن نوع از اعتماد به نفس وخود باوری را که مطلوب ومورد نظرشان است در زندگی تجربه نمی کنند چون فکر می کنند اعتماد به نفس یعنی این که ایمان واعتماد به موفقیتهایی که در کارها به دست می آورند. در صورتی که اعتماد به نفس واقعی وحقیقی آن است که قبل از این که در کاری موفق شویم نوعی اعتماد به توانایی خود برای انجام آن کار داشته باشیم .

اعتماد به نفس چیست ؟

"عزت نفس" یعنی میزانی از ارزش که برای خود قائل هستید، یک منبع انرژی است . یک چتر وسیعی است که" اعتماد به نفس " زیر سایه آن است . اعتماد به نفس یعنی دیدن خود به عنوان فردی توانا با کفایت دوست داشتنی و منحصر به فرد . کفایت یعنی توانایی که درحد کافی وتسلط بر امور باشد .منحصر به فرد یعنی با توجه و در نظر گرفتن تفاوتهای فردی.

اعتماد به نفس باور شخصی شماست نسبت به روح خودتان به عنوان یک انسان .

به تعبیر دیگر اعتماد به نفس یعنی آن احساس و شناختی که از توانایی ها و محد ودیت های بیرونی ودرونی خود دارید .بنابراین وقتی که اعتماد به نفس وخود باوری خود را بر اساس آن که و آن چه به راستی هستید و نه بر اساس موفقیت ها و دست یا بی ها یا شکست ها وناکامی های خود بنا می کنید چیزی را در خود خلق می نمایید که هیچ کس وهیچ چیز یارای گرفتنش را از شما نخواهد داشت . حال با توجه به مفاهیم بالا می توان گفت که اعتماد به نفس واقعی همواره در درون خود شما تولید می شود نه از بیرون . اعتماد به نفس واقعی زاییده ی تعهد شما به خودتان است . این تعهد که هر  چه لازم باشد انجام خواهید داد تا به خواسته ها و نیازهایتان برسید .

اعتمادبه نفس حقیقت این نیست که نترسیم . بلکه آن است که بدانید ومطمئن باشید با این که می ترسید، بی گمان دست یه عمل خواهید زد .

انواع اعتماد به نفس!!!

* اعتماد به نفس رفتاری

*اعتماد به نفس احساسی ، عاطفی

* اعتماد به نفس روحی ومعنوی

اعتماد به نفس

به منظور آن که اقتدار شخصی لازم رابه دست آورده و رضایت و غنایی که استحقاقش رادارید تجربه کنید ، به هر سه نوع اعتماد به نفس نیاز دارید.

اعتماد به نفس رفتاری ، به معنای قابلیت و توانایی در عمل کردن وانجام دادن کارهاست . از کارهای ساده گرفته تا کارهای سخت همانند جامه عمل پوشاندن به رویاهایتان . این همان نوع از اعتماد به نفس است که مورد نظر اغلب ماست .

اعتماد به نفس احساسی وعاطفی به معنای توانایی در تسلط و به کنترل در آوردن دنیای احساس وعواطف شماست .این که بدانید چه احساساتی دارید ، معنای آن ها را بفهمید وبتوانید انتخابهای احساسی درست بکنید وازخود در مقابل درد و رنج روحی ولطمه ها وصد مه های عاطفی محافظت کنید و بدانید چگونه روابطی صمیمی ، سالم وماندگار خلق نمایید .

سومین نوع از اعتماد به نفس که مهم ترین آنها می باشد ، اعتماد به نفس روحی و معنوی است . این نوع از اعتماد به نفس همانا اعتماد وایمان شما به جهان هستی وکل آفرینش وموجودات است . این ایمان روحی که زندگی ، هدف ونهایتی مثبت را در پی خواهد داشت وشما به خاطر هدفی این جا هستید وزندگی 70 - 80 - 90 ساله تان برروی این کره خاکی هدف ومقصودی را دنبال می کند .

اعتماد به نفس آن است که باور داشته باشید می توانید وتوانایی ان را دارید که تمام توانتان رابه کار بگیرید و شرایط واوضاع زندگی را آن گونه که مطلوب ودلخواه شماست تغییر دهید

تا بدین جا سعی کنید با توجه به اطلاعاتی که بدست آورده اید شمایی کلی از خود و توانمندی های خود بدست آورید و خود واقعی خود ار پیدا کنید . در مقاله بعد سعی می کنیم راهکارهایی ذهنی را برای افزایش اعتماد به نفس به شما آموزش دهیم.

نوشته دکتر ظهرابی، با تغییر

تنظیم برای تبیان : کهتری

مقالات مرتبط

اعتماد به نفس آری ، خود پسندی هرگز

اعتماد به نفس بالا خوب است؟

به خودت تکیه کن

افزایش اعتماد به نفس در دو مرحله

فرمول اعتماد به نفس برای خانم ها

اگر بخواهید می توانید اعتماد به نفس داشته باشید

خودت را دوست بدار

راهكارهایی برای كسب اعتماد به نفس

اعتماد به نفس یعنی مطابق میل خود زندگی كردن

آینده را دگرگون کنید

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.